202301.17
0

Πρόταση υποψηφίου «Έλληνας της Χρονιάς» 2023

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ, σε αναγνώριση της προσφοράς διαφόρων ατόμων στη ζωή της Παροικίας και στον Ελληνισμό, συνεχίζει την απονομή της τιμητικής διάκρισης «Ο Έλληνας της Χρονιάς».

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων είναι η εξής: το κοινό της Παροικίας μας προσκαλείται να προτείνει υποψηφιότητες ατόμων, που με την κοινωνική προσφορά τους, την επιστημονική και επιχειρηματική επιτυχία τους, τη διάκριση στα γράμματα και στις τέχνες και γενικά με τη συμπεριφορά τους στον εδώ Ελληνισμό, ως κοινωνικό σύνολο, αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση και πηγή υπερηφάνειας και προβολής. Μια τριμελής επιτροπή θα επιλέξει από τις κατατεθειμένες προτάσεις και θα ονομάσει τους αποδέκτες της τιμητικής αυτής διάκρισης.

Οι επιστολές πρότασης, όπου πρέπει να περιλαμβάνεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (C.V.), θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 13 Φεβρουάριου 2023, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έλληνας της Χρονιάς», ανάλογα με το προτεινόμενο άτομο, στη διεύθυνση: “Hellene of the Year” Selection Committee, 5777 Wilderton Ave., Montreal Qc, H3S 2V7.