Το Κέντρο Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικών πόρων(CREP) μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε για ένα ολόκληρο χρόνο αυτό την πολύ δημοφιλές πρόγραμμα εκμάθησης γαλλικών για ηλικιωμένους, και ανθρώπους από εύθραυστες κοινωνικές ομάδες, κατοίκους του Καναδά. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το CREP του Υπουργείου Παιδείας, με άλλα λόγια, μας παρέχουν τους εκπαιδευτικούς.
Η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της ένταξης στην κοινωνική ζωή και συμβάλλει στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής του ατόμου σε αυτήν.
Η γαλλική, όπως και πολλές άλλες γλώσσες, είναι μια όμορφη και μελωδική γλώσσα και συχνά αναφέρεται ως γλώσσα του έρωτα.
Η εκμάθηση γαλλικών διευκολύνει την εντρύφηση σε άλλες γλώσσες, όπως την ισπανική, την ιταλική, την πορτογαλική ή τη ρουμανική.
Όλοι οι απόφοιτοι λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής, που προσδιορίζει τον αριθμό των ωρών που έχουν συμπληρώσει. Πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα που θα τους ζητηθούν για να είναι επιλέξιμοι για αυτό το πρόγραμμα.

Για να διευκρινίσετε αν είστε επιλέξιμοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας.