Η μουσική είναι η πιο δημοφιλής από τις παραστατικές τέχνες. Ως Έλληνες, με την πάροδο των ετών, έχουμε δημιουργήσει μουσικές συνθέσεις που δείχνουν την ανάπτυξη του λαού μας.

Μεταξύ των μουσικών αυτών ειδών που αναπτύχθηκαν είναι: Δημοτική Μουσική, Λαϊκή Μουσική και Θρησκευτική Μουσική. Επαγγελματίες μουσικοί, τραγουδιστές και συνθέτες, αγκαλιάζουν το Μουσικό Τμήμα του ΕΠΙ και εργάζονται μαζί για να διατηρήσουν τα διάφορα είδη ελληνικής μουσικής μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς.

Μεταξύ των κυριοτέρων δραστηριοτήτων του Μουσικού Τμήματος είναι:

  • Εβδομαδιαία διδασκαλίας μουσικής σε νεαρούς Έλληνες.
  • Δημιουργία και εξάσκηση με διάφορες μουσικές ομάδες.
  • Συναυλίες για το κοινό.
  • Σεμινάρια και διαλέξεις πάνω σε ορισμένα είδη ελληνικής μουσικής (π.χ. λαϊκή ελληνική μουσική) προγραμματίζονται και παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 514 738 2421 εσωτ. 124