mcgs_logo

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Μοντρεάλ ιδρύθηκε από μία ομάδα επιστημόνων με σκοπό να προσφέρει μια σωστή ελληνική εκπαίδευση στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά σε όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα την ελληνική παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό, μέσα από μια σειρά μαθημάτων κολεγιακού και πανεπιστημιακού επιπέδου. Ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στους Ελληνοκαναδούς, που μεγαλώνουν μέσα στην πολιτιστικά πολύπλευρη καναδική κοινωνία, να μάθουν περισσότερα για τις ρίζες τους και την κληρονομιά τους.

Το Κέντρο είναι ένας αυτόνομος φορέας που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ.

ΣΚΟΠΟΙ

1. TΗ διαφύλαξη, η προαγωγή και η διάδοση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς- γλώσσα, παράδοση, τέχνη, γράμματα.
2. Η προσφορά, σε μόνιμη βάση, κύκλου μαθημάτων, κολεγιακού και πανεπιστημιακού επιπέδου γύρω από τους έξι τομείς του Κέντρου: α) Γλώσσα, β) Ιστορία, γ) Θρησκεία, δ) Λογοτεχνία και Φιλοσοφία, ε) Λαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός και στ) Ειδικά Θέματα-Σεμινάρια.
3. Ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων που θα συνεισφέρουν στην εύρεση των πηγών του δυτικού πολιτισμού μέσα από την μελέτη και την επαφή με την ελληνική παράδοση και κληρονομιά.
4. Την ενίσχυση των δεσμών φιλίας και ειρηνικής συνύπαρξης των νέων Ελληνοκαναδών με τους υπόλοιπους Καναδούς συμπολίτες τους, που προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες, καθώς και η ολοκλήρωσή τους σε αρτιμελείς πολίτες της καναδικής κοινωνίας.

Διευθυντής:
Δρ. Ιωάννης Χατζηνικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου


2023 Winter Semester

All levels will be available with the same scheduled choices of days and times to start with as if you were in classrooms but not ruling out the possibility of changes in time or day if there are enough requests. Classroom attendance might be possible depending on the Access to rooms and group choices.

Please indicate your choice of Level and possible days/evenings available.

2023 Winter Semester
Greek Language Courses

Beginners A-1
Beginners are asked to choose one of the following 3 with an additional back-up day:
Monday 18h30-21h
Wednesday 18h30-21h
Saturday 9:30-12pm

Other courses available are as follows:
Beginners A-2
Beginners A-3
Conversation A-4
Intermediate A-5 -7
Advanced A-9+ 

Summer courses for Greek language start the first week of May
Fall courses start the first week of October
Winter courses start the first week of February

Once (1x) a week for 10 weeks or 25 hours
Price $300
Textbooks $20
Workbooks $20

Registration – on or before January 20, 2023

Placement tests by appointment; online with the Director, Dr. John Hadjinicolaou at: 514-738-4018 or: [email protected]
Location: 5777 Wilderton  Ave Contact: Lesley-Ann Judge
Suite 105

Montreal, Qc H3S 2V7

[email protected]

Cell 514-234-3794ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πρώτο τρίμηνο (Φθινόπωρο); Δεύτερο τρίμηνο (Χειμώνας); Τρίτο τρίμηνο (Καλοκαίρι).

ΤΟΜΕΑΣ Α: Γλώσσα: Νέα Ελληνικά· Κοινή Ελληνική· Αρχαία Ελληνικά

A-0. Ειδικό Μάθημα: Νέα Ελληνικά για Ελληνοκαναδούς I
Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους Ελληνοκαναδούς δεύτερης και τρίτης γενεάς, που έμαθαν από το σπίτι ή το περιβάλλον τους να μιλάνε λίγο ως αρκετά ελληνικά, αλλά δεν ξέρουν να γράφουν ή να διαβάζουν σχεδόν καθόλου. Με το μάθημα αυτό τους δινεται η ευκαιρία να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά και σιγά–σιγά να προχωρήσουν στη γνώση της ελληνκής γλώσσας, εντασσόμενοι στα πιο προχωρημένα επίπεδα μαθημάτων, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα για αυτούς σεμινάρια γλώσσας.
A-1. Νέα Ελληνικά Ι για αρχάριους
Απευθύνεται σε αρχάριους και σε όσους ξέρουν πολύ λίγα Ελληνικά. Με τα μαθήματα αυτά δινεται η ευκαιρία στον μαθητή να κατανοήσει τη δομή και τους βασικούς νόμους της νέας ελληνικής. Αρχίζει με τη προφορική εξάσκησή των μαθητών και σταδιακά επιχειρείται η εξοικίωσή τους με την ελληνική γραφή.
A-2. Νέα Ελληνικά ΙΙ για αρχάριους
Απευθύνεται σε όσους έχουν πάρει ήδη το προηγούμενο μάθημα ή ακόμα και σ‘ όσους γνωρίζουν λίγα στοιχεία της νέας ελληνικής, π.χ. αλφάβητο, κανόνες γραμματικής. Η εξάσκηση των μαθητών στο γράψιμο και την ομιλία με προετοιμασία μικρών παρουσιάσεων σκοπεύει στην εμπέδωση των όσων θα διδαχθούν.
A-3. Νέα Ελληνικά ΙΙΙ για αρχάριους
Θεωρητικά, γνωρίζοντας την ομιλουμένη και την γραπτή γλώσσα οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν την γλωσσική τους αντίληψη με αυτό το μάθημα. Εισάγονται στην πολιτιστική κληρονομιά της ελληνικής γλώσσας και παράλληλα μαθαίνουν σύγχρονους ιδιωματισμούς.
A-4. Μάθημα Ελληνικών με Συνομιλία
Το μάθημα ειναι για τους μαθητές που γνωρίζουν την νέα ελληνική γλώσσα στην γραπτή της μορφή (π.χ. το αλφάβητο, λεξιλόγιο, γραμματική) αλλά έχουν προβλήματα στην προφορική χρήση της γλώσσας. Το μάθημα περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και εργασίες στην τάξη και παράλληλα διελεύκανση “σκοτεινών σημείων“ και εμπλουτισμό του λεξιλογίου.
A-5. Νέα Ελληνικά μεσαίου επιπέδου Ι
A-6. Νέα Ελληνικά μεσαίου επιπέδου ΙI
A-7. Νέα Ελληνικά μεσαίου επιπέδου ΙII
Τα μαθήματα απευθύνονται σ‘ όσους θέλουν να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής σ‘ όλα τα επίπεδα (π.χ. γραπτά και προφορικά).
A-8. Νέα Ελληνικά για προχωρημέους Ι
A-9. Νέα Ελληνικά για προχωρημέους ΙI
A-10. Νέα Ελληνικά για προχωρημέους ΙII
Στόχος των μαθημάτων αυτών είναι η τελειοποίηση της νέας ελληνικής σ‘ όλα το επίπεδα (προφορικός λόγος, γραπτός λόγος, μεταφραστική εξάσκηση, λογοτεχνία).
A-11. “Κοινή” Ελληνική Γλώσσα
Το μάθημα απευθύνεται σ‘ όσους γνωρίζουν ή όχι νέα ελληνικά και θέλουν να μελετήσουν την γλώσσα της Καινής Διαθήκης, την Κοινή ελληνική. Μέσα από την μελέτη της Καινής Διαθήκης και απλών πατερικών κειμένων, θα γίνεται η σταδιακή προσέγγιση της γραμματικής αυτής διαλέκτου που μεσουράνησε κατά την ελληνιστική εποχή.
A-12. Αρχαία Ελληνικά για αρχάριους
Απευθύνεται σε αρχάριους και σ‘όσους έχουν μια μικρή γνώση της ελληνικής και της αρχαίας ελληνικής. Παράλληλα με την απόκτηση αναγνωστικής ικανότητας θα δοθεί έμφαση στη δομή και τους βασικούς γραμματικούς κανόνες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μέσα από απλά κείμενα γνωστών συγγραφέων.

ΤΟΜΕΑΣ Β: Ιστορία

B-1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
Το μάθημα αυτό θα προσπαθήσει να δώσει μία γενική εικόνα της αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας, την γενεσή της, τους κυριότερους σταθμούς της και την εξέλιξη της μέσα από τον κοινωνικό–πολιτιστικό της περίγυρο. Η ύλη θα διαιρεθεί σε ενότητες θεματολογικές και χρονολογικές. Ξεκινώντας από ουσιώδεις λογοτεχνικές ερωτήσεις θα επιμείνουμε στο ρόλο των έργων αυτών στη ζωή της αρχαίας κοινωνίας και θα προσπαθηθεί μιά ανίχνευση της πορείας των ιδεών μέσα από τα κείμενα της κάθε εποχής. Κάθε δίωρο θα διαιρεθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο θα εκτίθεται το υλικό και οι πληροφορίες ενός συγκεκριμένου κειμένου και στο δεύτερο μέρος θα ακολουθεί με συζήτηση και ερωτήσεις από τους μαθητές.
B-2. Βυζαντινός Πολιτισμός
Το μάθημα αυτό αναφέρεται στις σπουδαιότερες περιόδους της Βυζαντινής ιστορίας από το 330 μέχρι το 1453. Ειδικότερα θέματα που θα εξετασθούν είναι οι αρχές της Βυζαντινής θεοκρατίας, η Ελληνική παράδοση του Βυζαντίου, η εκκλησιαστική οργάνωση, ο στρατός, η διπλωματική πολιτική, η εθνογραφία της αυτοκρατίας, οι βυζαντινές τέχνες και τα γράμματα.

ΤΟΜΕΑΣ Γ: Θρησκεία

C-1. Η Ορθόδοξη Πίστη μας
Το μάθημα θα δοθεί σε 10 εβδομαδιαία δίωρα. Κάθε ένα απ‘ αυτά χωρίζεται σε δύο μέρη. το πρώτο αφορά την μελέτη ενός από το βιβλία της Καινής Διαθήκης – 1 ή 2 κεφάλαια την εβδομάδα – με συζήτηση κάτω από το πρίσμα της Ορθόδοξης Παράδοσης. Στο δεύτερο μέρος προσκεκλημένοι θα παρουσιάσουν διαφορετικά θέματα ενός ευρέος φάσματος σύγχρονου ορθόδοξου πολιτισμού και θα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας και συναξάρια αγίων.
C-2. Η Τέχνη της Εικόνας (Ορθόδοξη Αγιογραφία)
Δεδομένου ότι η ορθόδοξη εικονογραφία γίνεται όλο και γνωστότερη στη Δύση, το μάθημα αυτό θα εξετάσει το πραγματικό νόημα της τέχνης των εικόνων. Θα περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή μέχρι σήμερα, με έμφαση στη διαφορά μεταξύ εικόνας, και δυτικής τέχνης, αναφορά στη περίοδο της παρακμής, στη σύγχρονη ανανέωση και τους χαρακτηριστικότερους αντιπροσώπους, μεγάλων εικονογραφικών σχολών όπως της Κρητικής σχολής, της Κωνσταντινούπολης, του Νόβγοροδ, της Βλαχίας και της Μολδαβίας, της Γεωργίας κ.λ.π. Επίσης θα μελετηθούν η μεσαιωνική δυτική και άλλες ιστορικές σχολές και φόρμες.

ΤΟΜΕΑΣ Δ: Λογοτεχνία και φιλοσοφία

D-1. Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
Το μάθημα αυτό αποτελεί μιά εισαγωγνή στο Ελληνικό θέατρο και θα προσπαθήσει να δώσει στους μαθητές μια πρώτη γνωριμία των κοινωνικο-πολιτιστικών του πηγών, των τεχνικών λεπτομερειών και κυρίως των σημαντικότερων έργων της κλασσικής εποχής. Αρχίζοντας με το θρησκευτικό ρόλο του αρχαίου θεάτρου (Γιορτές του Διόνυσου κ.λ.π.), θα συνεχίσει με τή περιγραφή του ανταγωνιστικού του ρόλου και με τα κυριώτερα στιοιχεία των παραστάσεων όπως οι ηθοποιοί, ο χορός κ.λ.π. Θα ακολουθήσει μιά σύντομη έκθεση της ιστορικής εξέλιξης του θεάτρου και αντιπροσωπευτικά κύρια πιο σημαντικών δημιουργών. Σε κάθε συνάντηση οι μαθητές θα έχουν προετοιμαστεί και προβληματιστεί πάνω σε συγκερκιμένα κείμενα που θα συζητώνται ομαδικά.
D-2.Το πνεύμα του Σωκράτη
Αυτό τό μάθημα σχεδιάσθηκε έτσι ώστε νά βοηθήσει τόν μαθητή νά εκτιμήσει τό μέγεθος της φιλοσοφικής συνεισφοράς του Σωκράτη καί του Πλάτωνα. Ακολουθώντας τήν Σωκρατική διαλεκτική προσέγγιση, ο δάσκαλος θα οδηγήσει τους μαθητές σε μια συζητική διερεύνηση την σημαντικών θεμάτων του σύγχρονου κόσμου, επισημαίνονται ίδιαίτερα την σημαντικότητα της Σωκρατικής οδου και την αυθεντική ερμηνεία της Πλατωνικής φιλοσοφίας μακριά από υπερβολές καί πλάνες.

ΤΟΜΕΑΣ Ε : Λαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός

E-1. Αρχαιολογικοί τόποι στην Ελλάδα
Το μάθημα αυτό επιδιώκει να φέρει σε γνωριμία τους μαθητές με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της σύγχρονης Ελλάδας. Θα μελετηθούν αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι όπως: Ολυμπία, Αθήνα, Δελφοί, Επίδαυρος, Βεργίνα, Μυκήνες, Κνωσσός κ.λ.π. καθώς επίσης και έργα τέχνης και μνημεία σε σχέση με το στυλ, τη τεχνική, τη συμβολική και τη λειτουργικότητα τους. Παράλληλα θα γίνουν αναφορές στις διάφορες τέχνες (Αρχιτεχτονική, ζωγραφική, κεραμική, μωσαϊκή, γλυπτική κ.λ.π.) που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή.
E-2. Εισαγωγή στην Ελληνική Μυθολογία
Το μάθημα αυτό θα εισαγάγει το μαθητή στις θεμελιώδεις αρχές της Ελληνικής Μυθολογίας μέσω της μελέτης και εκτίμησης των διαφόρων μύθων. Θα μελετηθούν πιο συγκεκριμένα οι μύθοι που ασχολούνται με τη δημιουργία του κόσμου, τη λειτουργία του θεϊκού στοιχείου και την ανθρώπινη κατάσταση. Θα εξετασθούν επίσης ο κοινωνικός και πολιτίκός περίγυρος μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι μύθοι και τελικά θα γινει μια προσπάθεια αξιολόγησης της γέννεσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς όπως αυτή διαμορφώθηκε από το τρίπτυχο λογικής, φαντασίας και πάθους.
E-3. Διακοπές στην Ελλάδα
Το μάθημα είναι σχεδιασμένο γί αυτούς που έχουν σκοπό να περάσουν ένα μέρος των διακοπών τους στην Ελλάδα και θα ήθελαν να πληροφορηθούν καλλίτερα για τις τουριστικές της ακρογιαλιές, τα γραφικά νησιά, τη λαϊκή Ελληνική μουσική και τα λαϊκά έθιμα. Επίσης το μάθημα θα ασχοληθεί και μέ αυτούς που στη διάρκεια των διακοπών τους θα τους ενδιέφερε να έλθουν σε γνωριμία με το αρχαίο θέατρο, τα μουσεία, την αρχαιολογία καθώς και την Αρχαία και Βυζαντινή ιστορία.

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ: Ειδικά Θέματα

F-1. Χορεύοντας τη Ζωή
Μία σειρά από έξι τουλάχιστον μαθήματα χορού, όπως χορεύει ο λαός, για αρχάριους κι ακόμα γί αυτούς που θέλουν να ξεμάθουν το “σχολικό“ στυλιζαρισμένο ύφος. Στο μάθημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ελεύθερη και φυσική κίνηση ιδιαίτερα στο “Συρτό“ της ηπειρωτικής και του Αιγαίου, στα στοιχέια του παραδοσιακού αυθόρμητου “Τσάμικου“ και “Χασαποσέρβικου“, στα βασικά στοιχεία του παλιού “Ζεϊμπέκικου“. ‘Εμφαση δίνεται ακόμα στους αυτοσχεδιασμούς και τις παραλλαγές του “Καλαματιανού“. Δεν πρόκειται για φολκλορική ή αυστηρά συγκεκριμένη απομίμηση διαφόρων χορών. Στόχος του μαθήματος είναι να μυήσει στο ρυθμό και το ήθος των χορών ώστε να “αφήνεται“ κανείς, χορεύοντας σε γάμους, βαφτίσια και γιορτές ανάμεσα σε ‘Ελληνες δίχως να προκαλεί την προσοχή με αδεξιότητες ή εξεζητημένες φιγούρες.
F-2. Ελληνική και Μεσογειακή Κουζίνα
Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στο μαθητή τις διάφορες ποικιλίες πιάτων από το πρώτο πιάτο και τα ορεκτικά μέχρι κρέατα, ψάρια και γλυκύσματα. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν σε έξι συναντήσεις. Στις τρεις πρώτες, ο μαθητής θα εξοικιωθεί με την ιστορία της μαγειρικής στην Ελλάδα και τη σημασία της σαν ένα είδος λαϊκής τέχνης. Στα τρία πρώτα θεωρητικά μαθήματα, ο μαθητής θα διδαχθεί να ξεχωρίζει το διάφορα υλικά συνδυάζοντας τα με έναν τρόπο εφευρετικό έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει άλλες δικές του/της νοστιμιές. Τα τρία τελευταία μαθήματα θα ασχοληθούν με την πρακτική πλευρά της μαγειρικής. Ο μαθητής γνωρίζοντας πλέον τα θεωρητικά μαθήματα, τα υλικά καθώς και τη μέθοδο που χρησιμοποιήται στη μαγειρική θα συμμετάσχει σε τρία μαθήματα πρακτικής μαγειρικής όπου ο ίδιος/η ίδια θα είναι σε θέση να ετοιμάσει 5 διαφορετικά γεύματα από διαφορετικές περιοχές όπως Κρήτη, Καστοριά, Ρούμελη και Πελοπόννησος.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τα μαθήματα του κάθε τριμήνου αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου και Μαίου αντίστοιχα.
2. Για κάθε μάθημα κάθε τριμήνου, θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των $250.00
3. Τα περισσότερα μαθήματα θα γίνονται το βράδυ στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, 5777 Wilderton Ave, Montreal, Quebec Η3S 2V7 – Τηλέφωνο 514 -738–2421 εσωτ. 122
4. Κατατακτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα ελληνικών (σε όσους χρειάζεται).

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε:

514-738-2421 εσωτερικό 122.
Γιάννης Χατζηνικολάου 
514-738-4018 ή
Lesley-Ann Judge
514-234-3794, [email protected] ή [email protected]