Κατεβάστε την αίτηση προεγγραφής εδώ

Το Γυμνάσιο Αριστοτέλης παρέχει πρόσβαση σε μαθήματα που βασιζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστει με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύξει και τις τέσσερεις γλωσσικές ικανότητες, όπως αντίληψη και παραγωγή γραπτών και προφορικών δεξιοτήτων.

Σκοπός του είναι να προσφέρει στους μαθητές του την ευκαιρία να κρατούν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και να διατηρήσουν την ελληνική κουλτούρα με τη χρήση νέων διδακτικών μεθόδων.

Το σχολείο λειτουργεί από τις 8:45 έως τις 2:15 στις ακόλουθες περιοχές:

Montreal (Παράρτημα Σωκράτης ΙΙ, 5777 Avenue Wilderton, Montreal, H3S 2V7)
Laval (Παράρτημα Σωκράτης V, 931 rue Emerson, Laval, H7W 3Y5)
Νότια Ακτή (Παράρτημα Σωκράτης IV, 5220 Grande-Allée, St-Hubert, J3Y 1A1)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε:
Καίτη Κυριακίδου, Γενική Διευθύντρια Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης
τηλ: 514-738-2421 εσωτ. 115
[email protected]