Σχολείο “Σωκράτης - Δημοσθένης” / Κεντρικά Γραφεία

5777 Wilderton Avenue, Montreal, Quebec, H3S 2V7
Τηλ: 514-738-2421 * Fax: 514-738-5466

Χρήστος Αδαμόπουλος, Γενικός Διευθυντής 
[email protected]
Laura Bartert, Γραμματέας, εσωτ.113
[email protected]
Audrey Kounga, Γραμματέας, εσωτ.113
[email protected]
Nadia Noun, Βοηθός, Συντονίστρια SEP , εσωτ.152
[email protected]

Παράρτημα II (Montreal)

5777 Wilderton Ave. Montreal, Quebec, H3S 2V7
Τηλ: 514-738-2421 * Fax: 514-906-0764

Γεωργία Τσάκαλη, Διευθύντρια, εσωτ.109
[email protected]
Angie Purcell, Γραμματέας, εσωτ. 144
[email protected]

Παράρτημα III (Roxboro)

11-11e rue, Roxboro, Quebec, H8Y 1K6
Τηλ: 514-685-1795 * Fax: 514-685-1834

Χρήστος Φιλανδριανός, Διευθυντής
Τηλ: 514-685-3975, [email protected]
Δέσποινα Συμεών, Γραμματέας
Τηλ: 514-685-1833, [email protected]

Παράρτημα IV (Νότια Ακτή)

5220 Grande Allée, St.-Hubert, Quebec, J3Y 1A1
Τηλ: 450-656-4832 * Fax: 450-656-1531

Diane Trudel, Διευθύντρια
[email protected]
Ντίνα Μοσχωνά, Γραμματέας
[email protected]

Παράρτημα V (Laval)

931 Emerson, Laval, Quebec, H7W 3Y5
Τηλ: 450-681-7435 * Fax: 450-681-4978

Ghislaine Langois, Διευθύντρια
Τηλ: 450-681-5142, [email protected]
Άννα Γεωργιάδου, Γραμματέας
Τηλ: 450-681-7435, [email protected]

Παράρτημα V (Laval) Annex

1005 Pie X, Laval, Quebec, H7V 3A9
Τηλ: 450-902-0118 * Fax: 450-902-0119

Ελένη Κακουλάκη, Γραμματέας
[email protected]

Παράρτημα Δημοσθένης (Laval)

1565 St.-Martin West, Laval, Quebec, H7S 1N1
Τηλ: 450-972-1800 * Fax: 450-972-1345

Χρήστος Κατηφόρης, Διευθυντής
[email protected]
Αφροδίτη Μπατσάκη, Γραμματέας
[email protected]

Συμπληρωματική Εκπαίδευση / Κεντρικά Γραφεία

5777 Wilderton Avenue, Montreal, Quebec, H3S 2V7
Τηλ: 514-738-2421 * Fax: 514-738-5466

Καίτη Κυριακίδου, Γενική Διευθύντρια, εσωτ. 115
[email protected]
Ευαγγελία Πιπεράκη, βοηθός, εσωτ. 116
[email protected]