Οι Καλές Τέχνες έχουν βαθιές ρίζες στην ελληνική κουλτούρα. Στο Ελληνικό Πολιτιστικό Ίδρυμα (ΕΠΙ) καλές τέχνες, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική και το σχέδιο, έχουν αναπτυχθεί από Έλληνες καλλιτέχνες και εκτίθενται και υποστηρίζονται με εργαστήρια, διαλέξεις, σεμινάρια κλπ.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Τμήματος Καλών Τεχνών είναι:

  • Καλλιτεχνικά εργαστήρια που προσφέρονται από γνωστούς ζωγράφους.
  • Ειδικές διαλέξεις πάνω σε τεχνοτροπίες ζωγραφικής, γλυπτικής και άλλες μορφές τέχνης.
  • Ατομικές και ομαδικές εκθέσεις από Έλληνες ζωγράφους του Μοντρεάλ προγραμματίζονται και παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απικοινωνήστε με το : 514 738 2421