Ως μια από τις αρχαιότερες μορφές καλλιτεχνικών παραστάσεων , το ελληνικό θέατρο πρέπει να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί από τους Έλληνες της Διασποράς. Για να γίνει αυτό, μέλη της Ελληνικής Κοινότητας συμμετέχουν στα διάφορα μέρη του θεάτρου, όπως φωτισμός, ήχος, κοστούμια και στους ρόλους των θεατρικών έργων. Το ρεπερτόριο καλύπτει το Αρχαίο, το Μεσαιωνικό και το Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο.

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες του Θεατρικού Τμήματος είναι:

  • Οργάνωση, ανέβασμα και παράσταση θεατρικών παραγωγών.
  • Διδασκαλία της ιστορίας και της δραματουργίας διάφορων έργων.
  • Εισαγωγή των αντικειμένων για την εγκατάσταση των σκηνικών, του φωτισμού και επιλογή ενδυμασιών για κάθε έργο.
  • Οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων και εκθέσεων πάνω σε διάφορα θέματα σχετικά με το θέατρο.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Δήμητρα Γκοτσίνα στο
514 738 2421 εσωτ. 101