Σημεία εξυπηρέτησης :

 • Côte-des-Neiges, Outremont (Κεντρικά γραφεία)
  5777 Wilderton Avenue, Montreal, Québec, H3S 2V7
  Τηλ: 514-7382421 εσωτ. 121
 • Chomedey, 3860 Notre Dame, Suite 202, Laval, Québec H7V 1S1
  Τηλ: 450-688-2091
 • Parc-Extension, 821 Ogilvy Avenue, Montreal Québec, H3N 1N9
  419 rue Saint Roch, SS-06 (Basement), Montreal Québec, H3N 1K2
  Τηλ: 514-906-0784
 • South Shore, 5220 Grande-Allée, Saint-Hubert, Québec H3Y 1A1
  Τηλ: 450-443-8197

Σημείωση: Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες λειτουργούν σε κτήρια ιδιοκτησίας της ΕΚΜΜ, εκτός από το Παρκ-Εξτένσιον που είναι ιδιοκτησίας του Δήμου του Μοντρεάλ.