Το Ελληνικό Πολιτιστικό Ίδρυμα της ΕΚΜΜ ιδρύθηκε το 1981 κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Αδριανού Μαρή. Ο απώτερος σκοπός του (όπως ορίζεται στα επαρχιακά έγγραφα του Κεμπέκ) είναι να συνεχίσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει την ελληνική κουλτούρα στους εξής τομείς:

  • Δημοτικοί Χοροί
  • Θέατρο
  • Μουσική
  • Καλές Τέχνες και
  • Λογοτεχνία

Παρακαλούμε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες σελίδες για να δείτε την ειδική αποστολή και τους τελικούς σκοπούς του καθενός από τα ανωτέρω τμήματα του Ελληνικού Πολιτιστικού Ιδρύματος.