‘’Η φτώχια είναι η χειρότερη μορφή βίας’’ – Gandhi

Εκτός από τις δύο τράπεζες τροφίμων, βοηθάμε επίσης τους δικαιούχους της, με μεθόδους προώθησης της απασχόλησης, πληροφορίες, παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες, κατάρτιση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.

Παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες για να υποστηρίξουμε τους μειονεκτούντες συμπολίτες μας:
• Τράπεζα τροφίμων στο Λαβάλ
• Τράπεζα τροφίμων στο Μοντρεάλ (Παρκ-εξ)
• Υπηρεσίες φορολογίας εισοδήματος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΑΒΑΛ
Χάρη στη Moisson Laval, προσφέρουμε εβδομαδιαίως μια υπηρεσία διανομής τροφίμων που πραγματοποιείται στο υπόγειο του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ. Η οργάνωση και διεκπεραίωσή της, γίνεται κυρίως από εθελοντές. Τα τρόφιμα διανέμονται σε άτομα και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ανεξαρτήτου καταγωγής και ηλικίας, κάθε Πέμπτη πρωί. Πολλές οικογένειες μας παραπέμπονται από τα CLSC.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Χάρη στη Moisson Μοντρεάλ, προσφέρουμε εβδομαδιαίως μια υπηρεσία διανομής τροφίμων από την άνοιξη του 2004. Η οργάνωση και διεκπεραίωσή της, γίνεται κυρίως από εθελοντές. Πραγματοποιείται στο Παρκ-Εξ, στο Chalet Ogilvy (Λεωφόρος Ogilvy 821), σε κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου του Μοντρεάλ. Τα τρόφιμα διανέμονται σε άτομα και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ανεξαρτήτου καταγωγής και ηλικίας, κάθε Τρίτη πρωί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
Επικοινωνήστε μαζί μας για μια συνάντηση με τα διαθέσιμα τα παρακάτω έγγραφα:
i. Ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση καταβολής μισθώματος
ii. Βεβαίωση εισοδήματος (μηνιαία έσοδα, αποδεικτικό κοινωνικής πρόνοιας, απόκομμα μισθοδοσίας κτλ.)
iii. Την τελευταία φορολογική δήλωση εισοδήματος και εκκαθαριστικό
iv. Λογαριασμός τηλεφώνου ή ηλεκτρικού ρεύματος
v. Αποδεικτικό του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (παιδιά) συμπεριλαμβανομένων όλων των κάρτων υγείας ( Medicare).

ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: (σημείωση: τα τέλη εγγραφής δύναται να αλλάξουν από χρονιά σε χρονιά)
i. Ένα ετήσιο τέλος εγγραφής των $5
ii. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τράπεζα τροφίμων, απαιτείται μια μικρή χρέωση για να λάβετε άφθονες ποσότητες υγιεινής διατροφής. Το τέλος καθορίζεται ως ακολούθως (οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δωρεών):
Ένα κουτί = $3.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Εάν είστε ηλικιωμένος ή οικονομικά μειονεκτών, τότε μπορεί να δικαιούστε να έχετε τους φόρους σας προετοιμασμένους από έναν επαγγελματία εθελοντή. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να γίνεται εθελοντής ή να μπείτε στην λίστα των δικαιούχων για παραλαβή τροφίμων επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να δείτε τα τελευταία στατιστικά των τραπεζών τροφίμων μας, επισκεφτείτε την σελίδα με τις ετήσιες αναφορές δραστηριοτήτων.