Κεντρικά Γραφεία
5777 Wilderton Avenue, Montreal, Quebec, H3S 2V7
Τηλ: 514-738-2421 * Fax: 514-738-5466
Σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης

Χρήστος Αδαμόπουλος, Γενικός Διευθυντής, εσωτ.113
[email protected]
Laura Bartert, Γραμματέας, εσωτ.113
[email protected]
Audrey Kounga, Γραμματέας, εσωτ.113
[email protected]
Nadia Noun, Βοηθός, Συντονίστρια SEP , εσωτ.152
[email protected]

Συμπληρωματική Εκπαίδευση

Καίτη Κυριακίδου, Γενική Διευθύντρια, εσωτ.115
[email protected]

Ακίνητη Περιουσία και Προμήθειες

Ελένη Σαρρίδου, Διευθύντρια, εσωτ.123
[email protected]

Επιτροπή Εράνου

Μαρία Νάνας, Βοηθός, εσωτ.114
[email protected]

Λογιστήριο


Paula Soares, Προϊσταμένη Λογιστηρίου / Οικονομική Διευθύντρια, εσωτ.110
[email protected]
Άννα Γαμπιέρη, Μισθοδοσία, εσωτ.147
[email protected]
Χριστίνα Παπαφράγκου, Πληρωμές, εσωτ.119
[email protected]
Imelda Swie Giok, Εισπρακτέοι Λογαριασμοί, εσωτ.118
[email protected]
Ann Jennifer Sebastiampillai, Εισπρακτέοι Λογαριασμοί, εσωτ.118
[email protected]

Κοινωνικές Υπηρεσίες (ΕΚΥ)

Δέσποινα Γαβρίλη, Υπεύθυνη Συντονισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Montreal
5777 Wilderton Avenue
Τηλέφωνο: 514-738-2421, εσωτ.121
[email protected]

Γιώργος Ανδρεόπουλος, Υπεύθυνος Συντονισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Νότια Ακτή
5220 Grande-Allée, Saint-Hubert J3Y 1A1
Τηλέφωνο: 450-443-8197
[email protected]

4865, du Souvenir Laval, H7W 1E1
Τηλέφωνο: 450-688-2091

Μέλη

Δημήτριος Γεωργαντάς, Διευθυντής, εσωτ.231
[email protected]

Δημόσιες Σχέσεις & Μάρκετινγκ

Πάρις Πέτρου, Διευθυντής, εσωτ.142
[email protected]

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Μοντρεάλ

Dr. Ιωάννης Χατζηνικολάου, Διευθυντής, εσωτ.122
[email protected]
Lesley-Ann Judge, Βοηθός, εσωτ.122
[email protected]

Στέγη ηλικιωμένων

Εύη Χαλάτση, Διοικητική Βοηθός, εσωτ.112
[email protected] 

Ι. Ναοί

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2455 Côte Ste-Catherine, Montreal, Québec, H3T 1A8
Τηλ: 514-738-2421 εσωτ. 139 * Fax: 514-738-5466
[email protected]

 


Ι. ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

777 St-Roch, Montreal, Québec, H3N 2K3
Τηλ. : 514-273-9767 * Fax : 514-273-9602
[email protected]
Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

7700 De L’Épée, Montreal, Québec, H3N 2E6
Τηλ. : 514-273-9888, Fax : 514-273-9120
[email protected]

 


Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ

5220 Grande Allée, St-Hubert, Québec, J3Y 1A1
Τηλ: 450-443-8197 (Ι.Ναός) * Fax : 450-656-1531
Τηλ: 450-656-4832 (Γραφείο)

 


Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3780 du Souvenir, Chomedey, Laval, Québec, H7V 1Y3
Τηλ. : 450-973-3480, Fax : 450-973-1326
[email protected]

 


Ι. ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

4865 du Souvenir, Chomedey, Laval, Québec, H7W 1E1
Τηλ. : 450-973-3773 * Fax : 450-973-3754
[email protected]

 

Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο

5757 Wilderton Avenue, Montreal, Quebec, H3S 2K8
Τηλ: 514-738-2421 * Fax: 514-738-5466

Αθλητικό Κέντρο

Χάρης Μπιστόλας, Διευθυντής, εσωτ.132
[email protected]

Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής

5220 Grande Allée, St-Hubert, Quebec, J3Y 1A1
Τηλ: 450-656-4832 * Fax: 450-656-1531

Ντίνα Μοσχωνά, Γραμματέας
[email protected]

Κοινοτικό Κέντρο Λαβάλ

Τηλ: 450-688-2088 * Fax: 450-688-2084

Λουκία Σκουλαρίκη, Γραμματέας
[email protected]

Αθλητικό Κέντρο Λαβάλ, 931 Emerson, Laval, H7W 3Y5
Τηλ: 450-681-5952 * Fax: 450-685-1834