Μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ΕΚΜΜ και της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά), που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2015, η Μητρόπολη δεν χρεώνει πλέον τα τέλη $600 για γάμους, βαπτίσεις και νεκρώσιμες ακολουθίες, που τελούνται στις εκκλησίες της ΕΚΜΜ. Τα τέλη των ιερών μυστηρίων και τελετών που πραγματοποιούνται στις εκκλησίες της ΕΚΜΜ έχουν ως ακολούθως.

Όλα τα τέλη που σημειώνονται κατωτέρω ισχύουν μόνο για τις εκκλησίες της ΕΚΜΜ.

Γάμοι:

$700.00 (όπου περιλαμβάνονται όλα).


Βαπτίσεις:

$600.00 (όπου περιλαμβάνονται όλα).


Κηδείες:

$300.00

(η τιμή περιλαμβάνει την αίθουσα της εκκλησίας για τον καφέ)

Μνημόσυνα

$100.00
με επιπλέον $50.00 για ενοίκιο της αίθουσας