Αιτήσεις για προσφορές:Αγγελίες Εργασίας:

Είστε θερμός υποστηρικτής της κοινωφελούς εργασίας και της μεγάλης συμβολής και επιρροής της Ελληνικής κοινότητας στην πολιτιστική ζωτικότητα και ποικιλομορφία της ευρύτερης περιοχής του Μοντρεάλ και της ευρύτερης κοινωνίας; Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ ζητά υποψηφίους για τη θέση  του 

Εκτελεστικού Διευθυντή

Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ)

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που εξυπηρετεί τον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής Μείζονος Μοντρεάλ (Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής) από το 1906. Τα τελευταία 115 χρόνια, η ΕΚΜΜ έχει αντιπροσωπεύσει και εξυπηρετήσει Μοντρεαλίτες ελληνικής καταγωγής, που εγκαταστάθηκαν και ζουν στην περιοχή Μείζονος Μοντρεάλ, παρέχοντας στον πληθυσμό ελληνικής καταγωγής μια ευρεία κλίμακα εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, κοινωνικών, αθλητικών και κοινοτικών υπηρεσιών.

Η ΕΚΜΜ αντλεί τη δύναμή της και την δυνατότητα να βοηθά και να εξυπηρετεί τα μέλη της, μέσα από το έργο που επιτελούν πολλοί εθελοντές, που προσφέρουν με ευχαρίστηση και γενναιοδωρία τον χρόνο και την ειδικότητά τους, υποστηριζόμενοι από τους αφοσιωμένους και ικανούς υπαλλήλους της. Η Κοινότητα απασχολεί σήμερα προσωπικό άνω των 250 ατόμων και λειτουργεί με έναν προϋπολογισμό της κλίμακας των 15 εκατομμυρίων δολαρίων, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός του σχολικού συγκροτήματος  “Σωκράτης-Δημοσθένης”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΚΜΜ, παρακαλείστε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://hcgm.org

Καθήκοντα και Υπευθυνότητες

Ως Eκτελεστικός Διευθυντής, είστε ο Ανώτατος Προϊστάμενος της ΕΚΜΜ  και δίνετε αναφορά απευθείας στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ρόλος σας είναι να διευθύνετε και επιβλέπετε τις εργασίες και τις καθημερινές δραστηριότητες της ΕΚΜΜ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που έχουν εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο. Είστε υπεύθυνος για τη διαχείριση των ανθρώπινων, οικονομικών και υλικών πόρων του οργανισμού, σε στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Έχετε έναν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για την ΕΚΜΜ, καθώς επίσης και τις νέες πολιτικές, προγράμματα και δραστηριότητες. 

Ευκαιρίες και προκλήσεις

Η δυνατότητα για ανάπτυξη και βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσίας προς την παροικία – την οποία εξυπηρετεί η ΕΚΜΜ- στηρίζεται στη δύναμη και στην αφοσίωση τόσο των ενεργών μελών όσο και του μόνιμου προσωπικού. Ο ρόλος του Εκτελεστικού Διευθυντή είναι καίριας σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι δύο αυτές ομάδες θα συμμετέχουν ενεργά και εποικοδομητικά στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της κάθε είδους στρατηγικής, που θα εξασφαλίσει αποτελεσματική και αποδοτική υπηρεσία, η οποία θα συμβάλει στην ποιότητα ζωής της δραστήριας ελληνικής παροικίας του Μοντρεάλ. 

Η μεγάλη πρόκληση για τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχετικά με τον σκοπό αυτό – για τον οποίο και είναι κεντρικά υπεύθυνος- είναι να δίνει τα  σωστά κίνητρα στο μόνιμο προσωπικό σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΚΜΜ και να οργανώνει ομάδες, εσωτερικά και εξωτερικά, που θα είναι ικανές να πετύχουν τους στόχους αυτούς. Προς το παρόν, δέκα τέσσερα λειτουργικά τμήματα δίνουν αναφορά απευθείας στον Εκτελεστικό Διευθυντή, μεταξύ των οποίων είναι Κοινωνικές Υπηρεσίες, Σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης, Εκκλησίες, Αθλητικά Τμήματα, Περιφερειακά Γραφεία, Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ, Λογιστήριο. Επίσης στον Εκτελεστικό Διευθυντή θα ανατεθεί  η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης  και η πρόταση για μια πιο απλοποιημένη δομή πληροφοριών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή περιγραφή της θέσης και τα προσόντα των υποψηφίων για τη θέση, ανατρέξτε στο αγγλικό κείμενο στην ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ ή στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής.


Η ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.


Ανακοινώσεις: