Αιτήσεις για προσφορές:Αγγελίες Εργασίας:

Ζητούνται Νεωκόροι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) ζητά τέσσερεις (4) νεωκόρους
για να εργαστούν στους Ιερούς Ναούς της.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ι.Ναοί της ΕΚΜΜ που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:
Αναφερόμενος στον ιερέα για θρησκευτικές λειτουργίες και αναφορά στον Διευθυντή Ακινήτων και Προμηθειών, ο νεωκόρος πρέπει ειδικότερα να φροντίζει για τα ακολουθά:
• Βοήθεια στον Ιερέα για τη Λειτουργία, τον Εσπερινό, τον Όρθρο και τα Μυστήρια.
• Διασφάλιση της κατάλληλης προετοιμασίας των θρησκευτικών ακολουθιών σύμφωνα με το Ορθόδοξο Δόγμα.
• Καθαρισμός του ιερού και του σκευοφυλακίου σύμφωνα με την Ορθόδοξη λειτουργία, καθαρισμός των διαφόρων θρησκευτικών αντικειμένων τακτικά ή μετά από κάθε χρήση, πλύσιμο των σεντονίων και των λειτουργικών ρούχων.
• Συντήρηση των χώρων της εκκλησίας και του εξοπλισμού της.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Όπως προβλέπει το άρθρο 9.7 της συλλογικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της ΕΚΜΜ και του Σωματείου Εργαζομένων της Σχολής Σωκράτης (ΕΚΣ) (τομείς υποστήριξης).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Άριστη γνώση Ελληνικών, καλή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών.
• Άριστη γνώση της λειτουργίας και των τελετών της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
• Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο [email protected] μέρχι τις 22 Μαΐου 2022.
Η ΕΚΜΜ είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών.
θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν για συνέντευξη.Ανακοινώσεις: