Η ελληνική γλώσσα έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο από τα γραπτά έργα των αρχαίων προγόνων μας (ποίηση, τραγωδία, φιλοσοφία, ιστορία κλπ.). Δεν αρκεί μόνο να μιλιέται μια γλώσσα, αλλα πρέπει να γράφεται και να καλλιεργείται για να μένει ζωντανή και να συνεχίζεται.

Το Τμήμα Λογοτεχνίας έχει σκοπό να ενθαρρύνει τη γραπτή γλώσσα στην Παροικία μας. Παιδιά και νέοι να εκφράζονται με κείμενά τους στα ελληνικά και ν’αρχολούνται ενεργά με τη λογοτεχνία. Η αθλοθεσία εκθέσεων μαθητών καθώς και λογοτεχνημάτων (ποιημάτων, διηγημάτων, αφηγήσεων) από νέους και μεγαλύτερους είναι ανάμεσα στους στόχους του.

Σκοπος του επίσης είναι να συντελέσει ώστε να γνωρίσουν οι συμπάροικοί μας τους νεώτερους και σύγχρονους ποιητές και πεζογράφους της πατρίδας μας και – σε συνεργασία με την εδώ Ελληνική Βιβλιοθήκη – να διαβάζουν τα αξιόλογα έργα τους. Να προβάλλει επίσης τα ελληνικά βιβλία και τις ξένες μεταφράσεις ελληνικής λογοτεχνίας, ενθαρρύνοντας τους συμπαροίκους μας όλων των ηλικιών να διαβάζουν ελληνικά βιβλία.

Στις δραστηριότητες του Τμήματος Λογοτεχνίας περιλαμβάνονται διαλέξεις για τη λογοτεχνία, εκθέσεις βιβλίου, λογοτεχνικές και λαογραφικές εκπομπές, παρουσιάσεις κειμένων λογοτεχνίας στον τοπικό Τύπο, διοργάνωση σεμιναρίων για την ελληνική λογοτεχνία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Tηλ: 514 738 2421