Οι προτεραιότητές μας για κάθε οικονομικό έτος προσδιορίζονται σε ετήσια βάση από τη Διεύθυνση και το Προσωπικό και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Κοινωνικών Υπηρεσιών και κατόπιν γίνονται αποδεκτές από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η διαδικασία αρχίζει συνήθως τον Φεβρουάριο. Οι προτεραιότητες αυτές περιγράφονται σε γενικές γραμμές στο Ετήσιο Στρατηγικό Πρόγραμμά μας. Στο πρόγραμμα αυτό έχουμε καθορίσει 10 κατευθύνσεις και έχουμε προσδιορίσει τους στόχους της κάθε κατεύθυνσης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ώστε:

  1.  ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ
  2.  ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  3.  ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΣΑ ΖΟΥΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  4.  ΟΙ ΝΕΟΦΕΡΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
  5.  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ
  6.  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ
  7.  ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  8.  ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΥΓΙΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  9.  ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  10. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλεύεσθε το Ετήσιο Στρατηγικό Πρόγραμμα