Η Ελληνική Κοινότητα βοηθούσε τον κόσμο ελληνικής καταγωγής σε ζητήματα σχετικά με κοινωνικές υπηρεσίες μέχρι το 1972 μέσω των Γυναικείων Εκκλησιαστικών Βοηθητικών Υπηρεσιών (Φιλόπτωχος). Κατόπιν, το 1972, η Ελληνική Κοινότητα ίδρυση το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, που ονομαζόταν «Κέντρο Ευρέσεως Εργασίας και Πληροφοριών». Σκοπός του ήταν να βοηθεί τους νεοφερμένους μετανάστες στις δυσκολίες προσανατολισμού και ενσωμάτωσής τους στην εδώ κοινωνία. Πολλές εκατοντάδες ατόμων είχαν λάβει πληροφορίες, βοήθεια να βρουν δουλειά, ένα μέρος να μείνουν και να αισθάνονται καλοδεχούμενοι. Η υπηρεσία διευθυνόταν από την Επιτροπή Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως αναφερόταν τότε και όπως αναφέρεται ακόμα ως Επιτροπή Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΕΚΜΜ, Άρθρο 15. Την εποχή εκείνη το γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών βρισκόταν στην Boulevard Saint-Laurent, απέναντι από το σημείο που είναι σήμερα το κτίριο Just For Laughs, στο λαμπερό, επιβλητικό και ιστορικό κτίριο Godin. Το Hotel 10 είναι δυτικά του κτιρίου Godin, που βρίσκεται στη γωνία Saint-Laurent και Sherbrooke Street West. Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, που κάηκε το 1986, αντικαταστάθηκε από το Hotel 10.

Το 1976, καθώς αυξάνονταν τα αιτήματα που υποβάλλονταν στις Ελληνικές Κοινοτικές Κοινωνικές Υπηρεσίες, τα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων μεταφέρθηκαν από την Boulevard Saint-Laurent στο 5679 Park Avenue, στο Mile-End και άνοιξαν επίσης το γραφείο του παραρτήματος στην περιοχή του Park Extension, αρχικά πάνω από το Αρτοποιείο Αφροδίτη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε και στους δυο ορόφους της Αγγλικανικής εκκλησίας St. Cuthbert, κτισμένης το 1913, που μετατράπηκε σε κοινοτικό κέντρο στο 821 Ogilvy Avenue, γνωστό σήμερα ως “Chalet Ogilvy”. Το κτίριο είχε ενοικιαστεί από τον Δήμο του Μοντρεάλ και χρησιμοποιείται από κοινού με τον Σύλλογο Ηλικιωμένων Ευαγγελισμός. Οι υπηρεσίες προσφέρονταν σε άτομα ελληνικής καταγωγής και ήταν κυρίως ενημερωτικής φύσεως. Περιλάμβαναν βοήθεια σε ηλικιωμένους για τη συμπλήρωση διάφορων εντύπων και αιτήσεων, σποραδικά οργανώνονταν επίσης και πληροφοριακές συνεδριάσεις. Ένα από τα ενδιαφέροντα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή ήταν το «Εκτεταμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα Θαλασσαιμίας» υπό την επίβλεψη του Δρα Ιουλίου Μητράκου και της Μαριέττας Χατζηπέτρου. Το γραφείο της Park Avenue έκλεισε τελικά και διατηρήθηκε μόνο το γραφείο στο Chalet Ogilvy.

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΚΜΜ είχε ένα δεύτερο γραφείο στην περιοχή Côte-des-Neiges/Outremont, στα κεντρικά γραφεία της ΕΚΜΜ, 5777 Wilderton Avenue. Η θέση του Διευθυντού δημιουργήθηκε τότε σε βάση μερικής απασχόλησης. Η Ελένη Φακωτάκη-Κολαΐτη (Λίλυ) ήταν η πρώτη που ανέλαβε αυτή τη θέση. Καθώς οι Εσωτερικοί Κανονισμοί προέβλεπαν αντιπροσώπους από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Περιφερειακά Συμβούλια της ΕΚΜ, η Λίλυ και ο Γραμματέας του Συμβουλίου της ΕΚΜ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Τρούλης τροποποίησαν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων σε μια Γενική Συνέλευση της ΕΚΜ, ώστε να περιλαμβάνει Έλληνες επαγγελματίες μέριμνας υγείας από το δημόσιο δίκτυο, έναν ιερέα μιας από τις εκκλησίες της ΕΚΜΜ και έναν διευθυντή του Σχολείου Σωκράτης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλες τις σχετικές ανάγκες της ελληνικής παροικίας, εσωτερικά και γενικά. Κατά το διάστημα αυτό η Διευθύντρια δικτυώθηκε πολύ με μη ελληνικούς οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες των πελατών σε τοπικό επίπεδο και να αυξήσει την ορατότητά του τμήματος και τη συμμετοχή στο δημόσιο σύστημα. Η προώθηση των παραπεμπτικών υπηρεσιών σε μια ποικιλία ψυχο-κοινωνικών ενδιαφερόντων είχε θεωρηθεί επίσης ως προτεραιότητα. Έγιναν επίσης προσπάθειες να επιτευχθεί συνεργασία με τους διάφορους ελληνικούς συλλόγους προκειμένου να συγκροτηθεί ένα δίκτυο υποστήριξης για το όφελος όλης της ελληνικής παροικίας συγκεντρώνοντας μαζί όλα τα μέσα βοήθειας. Οι προσπάθειες απέτυχαν καθώς δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτό, επειδή η δομή των συλλόγων ήταν διαφορετική, οι ηγέτες τους δεν είναι μόνιμοι για πολύ και οι σκοποί τους σχετίζονται κυρίως με κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Αυτή είναι μια φωτογραφία του πρώτου φυλλαδίου των Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η ζωγραφιά είχε σχεδιαστεί από τη μαθήτρια του Σχολείου Σωκράτης ΙΙ Χριστίνα-Ειρήνη Κολαΐτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Κοινωνικών Υπηρεσιών είχε επιλέξει τη ζωγραφιά αυτού του παιδιού γιατί συμβολίζει τη σπουδαιότητα της υγείας, ευτυχισμένα παιδιά.

Πελάτες της υπηρεσίας Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων βοηθούσαν στην κατανόηση και στη χρήση των Κοινωνικών Υπηρεσιών και συνοδεύονταν όταν κρινόταν απαραίτητο. Λεπτομερείς κατάλογοι ελληνικής καταγωγής επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών ενημερώνονταν τακτικά για αποτελεσματικές παραπεμπτικές πληροφορίες. Προσπάθειες έγιναν επίσης για τη δημιουργία Ελληνικού Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών, που θα μπορούσε να ευαισθητοποιεί το δημόσιο σύστημα για την πληθώρα των εμποδίων που είχαν επισημανθεί από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και τα οποία εμπόδιζαν τους πελάτες της επιτροπής αυτής να λαμβάνουν κατάλληλη βοήθεια από το δημόσιο σύστημα. Αν και δεν είχε δημιουργηθεί Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνικών Λειτουργών, πραγματοποιούνταν τακτικά συναντήσεις με αυτή την ομάδα Κοινωνικών Λειτουργών προκειμένου να προσδιοριστούν οι ψυχο-κοινωνικές ανάγκες της ελληνικής παροικίας και να διαμορφωθεί η κατεύθυνση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Διευθύντρια Κοινωνικών Υποθέσεων έγινε Αντιπρόεδρος στην επιτροπή δικαιούχων ή χρηστών του CSSSMM (τότε αυτός ήταν ο οργανισμός που προστάτευε τη νεολαία στον γαλλικό τομέα).

Από το 1972, η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ήταν θεατής σε πολλές αναδιοργανώσεις στην υγεία και στο σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη του Σχεδίου Ασφάλισης Υγείας, η μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας, το δίκτυο CLSC και οι περιφερειακές επιτροπές υγείας, που είχαν αντικατασταθεί από τις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών στις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1990, όπου πολλές νοσοκόμες, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελματίες (ΟΤ, ψυχοθεραπευτές κλπ.) συνταξιοδοτήθηκαν ή μετατέθηκαν σε διάφορα γειτονικά CLSC, τα οποία παρακινιόταν το κοινό να χρησιμοποιεί. Ακριβώς πριν από αυτήν την μεταρρύθμιση και τους πειραματισμούς των επαγγελματιών και των υπηρεσιών στο δημόσιο, ο Πρόεδρος της ΕΚΜ κ. Αδριανός Μαρής, μαζί με την Mme Nicole Saint-Germain, Γενική Διευθύντρια του Σχολείου Σωκράτης, είχε με επιτυχία διαπραγματευθεί με το Γαλλικό Σύστημα Προστασίας της Νεολαίας CSSSMM) για να δεχτούν τρεις Κοινωνικούς Λειτουργούς με πλήρη απασχόληση για όλα τα παραρτήματα του Σχολείου Σωκράτης και για το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η διοίκηση του CSSSMM συμφώνησε και συνέταξε το συμφωνητικό, που χρειαζόταν υπογραφές και από τα δύο μέρη. Υπουργός Υγείας ήταν τότε η Mme Lavoie Roux και ο κ. Χρήστος Σύρρος ήταν μέλος της ομάδας της. Δυστυχώς η δύναμη της ελληνικής ομάδας πολιτικής πίεσης ήταν περιορισμένη και η όλη υπόθεση σαρώθηκε από τους ανέμους της αλλαγής που προκλήθηκε από αυτήν την μεταρρύθμιση υγείας και απέτυχε τελείως.

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ενσωματώθηκε και έλαβε το δικό της καταστατικό στις 30 Μαρτίου 1992. Έτσι, το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΚΜ έγινε επίσημα ο οργανισμός «Services sociaux helléniques du Québec» (SSHQ) ή Ελληνικές Υπηρεσίες του Κεμπέκ. Η ιδέα του λογότυπου δημιουργήθηκε από τη Διευθύντρια και σχεδιάστηκε από τη Βάλια Χατζηθωμά. Ήταν εμπνευσμένο από την τότε μεταρρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Συμβολίζει το άτομο, έναν Έλληνα ως άτομο. Ήταν επίσης σημαντικό να υποστηρίξει τον λόγο για τον οποίο έγινε η μεταρρύθμιση. Να θέσει το άτομο στην καρδιά του συστήματος φροντίδας υγείας, κάνοντας έτσι το άτομο επίσης υπεύθυνο για τη φροντίδα του και ενεργό συνέταιρο στη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων.

HSSQ logo old

Παλιό λογότυπο Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Κεμπέκ, καμωμένο από την Βάλια Χατζηθωμά το 1992..

HSSQ logo new

Νέο λογότυπο Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Κεμπέκ, η τρισδιάστατη εμφάνιση δημιουργήθηκε από τη Χριστίνα Κολαΐτη το 2010.

Τα πρώτα-πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν: Δρ Νικόλαος Κώνστας (που διεύθυνε την ιατρική κλινική με διάφορους συναδέλφους γιατρούς), Δρ Απόστολος Παπαγεωργίου (Επικεφαλής Παιδιατρικής στο Γενικό Εβραϊκό Νοσοκομείο), η κ. Τούλα Καραχάλιου, Διευθύντρια του Σχολείου Σωκράτης ΙΙ, ο κ. Νικόλαος Παγώνης (λογιστής και μέλος του ΔΣ της ΕΚΜΜ μέχρι το 2019), Δανάη Σαββίδου (Κοινωνική Λειτουργός στο δημόσιο δίκτυο), μαζί με τη Διευθύντρια Ελένη-Λίλυ Κολαΐτη. Η εντολή στο Καταστατικό ή Πατέντα καθορίζει ότι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες και υποστήριξη στα ακόλουθα πεδία: δημιουργία κέντρου τεκμηρίωσης, προώθηση ψυχικής υγείας, προώθηση της προστασίας της νεολαίας, κατ’ οίκον προσφορά υπηρεσιών υγείας, ενθάρρυνση των πελατών να εξακολουθούν να ζουν στα σπίτια τους για όσο το δυνατόν περισσότερο και να αποφεύγουν την παραμονή σε ιδρύματα (ειδικά οι ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα κινητικότητας καθώς και διανοητικούς και σωματικούς περιορισμούς) προσφορά υπηρεσιών σε θύματα βίας, παροχή προσωρινού μεταβατικού καταφυγίου σε θύματα βίας, παροχή ευαισθητοποίησης σχετικά με τη νόσο AIDS, την ίδρυση δικτύου για ελληνικές θετές οικογένειες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και μετά οι Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κεμπέκ έχουν διατελέσει ως ένας αξιόπιστος εταιρικός οργανισμός μαζί με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς, συμμετέχοντας ως ένας βασικός παίκτης σε προγράμματα που παρουσίαζαν οι δημόσιες υπηρεσίες και με τη συνεργασία κοινοτικών ομάδων όπως οι Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κεμπέκ.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες πρόσφεραν επίσης πρώιμη εξέταση στήθους για καρκίνο και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στα υπόγεια των εκκλησιών μας. Η Διευθύντρια βοήθησε στις αρχικές συναντήσεις που έγιναν στο CLSC Réné-Casin, που είχε σαν αποτέλεσμα τη γνωστή απευθείας γραμμή για κακομεταχείριση ηλικιωμένων (1-888-489-ABUS (2287)) και το μήνυμα «Ας μην κάνουμε πως δεν βλέπουμε την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων». Η συνεργασία της Διευθύντριας και η άσκηση πίεσης μαζί με άλλους βασικούς κοινοτικούς οργανωτές (αντιπροσώπους από την Alliance Québec και ACCESSS, κλπ.) κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, έδωσε τη δυνατότητα στις ομάδες να ασκήσουν πίεση και να επιτύχουν την απόκτηση της Banque d’interprètes. Στον ίδιο χρόνο, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες πέτυχαν επίσης να εκλεγεί ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Agence κατά τις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα. Το άτομο αυτό ήταν ο Δρ Ν. Κώνστας.

Σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από τα δύο άτομα πλήρους απασχόλησης και τους πολλούς αφοσιωμένους εθελοντές αυτά τα χρόνια περιλαμβάνουν:

 • Ένα επιβλεπόμενο πρόγραμμα παρέμβασης κοινωνικής εργασίας στο σχολικό σύστημα του Σχολείου Σωκράτης μέσω ενός εκπαιδευόμενου σπουδαστή, μια ειδική συνεργασία δημιουργήθηκε μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Πανεπιστημίου McGill και των Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κεμπέκ για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του McGill ήταν τότε ο αείμνηστος Mr. Bunny Daffen.
 • Εργαστήρια διακοπής του καπνίσματος.
 • Ομάδες υποστήριξης για γονείς που τα παιδιά τους χρειάζονται ειδική μεταχείριση.
 • Προσφορά υποστήριξης στους ηλικιωμένους της Ελληνικής Στέγης Ηλικιωμένων.
 • Προσφορά οικοκυρικής βοήθειας και ανεξάρτητης διαβίωσης (χρησιμοποιήθηκε ένα διαμέρισμα στο Foyer hellénique pour personnes âgés ως χώρος εξάσκησης) και εργαστήρια μεταφοράς για νέους με ειδικές ανάγκες.
 • Συνεργασία με το πρόγραμμα ΕΞΟΔΟΣ (ένα πρόγραμμα αποκατάστασης από τα ναρκωτικά).
 • Πρόγραμμα ψυχαγωγίας κι ελληνικής κουλτούρας για το ποινικό ίδρυμα Leclerk.
 • Ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικά με τη νόσο AIDS, με την ψυχική υγεία, με την πρόληψη βίας κατά των ηλικιωμένων.
 • ‘Εργαστήρια «Κανένας δεν είναι τέλειος» για γονείς και μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 • Εργαστήρια σχετικά με την αυτο-εξέταση του στήθους.
 • Μια ετήσια χριστουγεννιάτικη διανομή τροφίμων και παιχνιδιών σε φτωχούς.

Η διευθύντρια Ελένη Φακωτάκη-Κολαΐτη άφησε την υπηρεσία τον Δεκέμβριο του 1998 για να διευθύνει το γραφείο Κεμπέκ μιας ιδιωτικής κοινωνικής υπηρεσίας οικίας και χώρου εργασίας (Comcare), που είχε γραφεία σε όλον τον Καναδά. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες διευθύνονταν από έξι άλλους διευθυντές. Μόνο αυτοί που υπηρέτησαν στις Κοινωνικές Υπηρεσίες για διάστημα άνω των έξι μηνών αναφέρονται παρακάτω:

Νοέμβριος 1999 – Δεκέμβριος 2000, Νίκος Σώζος

Μάιος 2001 – Σεπτέμβριος 2009, Φανή Τριάντου

Με δύο υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και δύο μερικής απασχόλησης, η υπηρεσία είχε επίσης τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους ηλικιωμένους της Στέγης Ηλικιωμένων Hutchison και να φέρει επίσης ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους ηλικιωμένους καθώς και μαθήματα Γαλλικών για άτομα με περιορισμένη εκπαίδευση και οικονομική δυνατότητα μέσω του οργανισμού CREP. Από τον Απρίλιο του 2004 οι Κοινωνικές Υπηρεσίες έχουν προσφέρει στο Μοντρεάλ μια εβδομαδιαία υπηρεσία τροφίμων, που αρχικά λειτούργησε στο υπόγειο της εκκλησίας του Ευαγγελισμού στο Park Extension. Το φθινόπωρο του 2007 η τράπεζα τροφίμων μετέφερε τις εργασίες της στο χώρο του γραφείου των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Park Extension στο 821 Ogilvy (γνωστού ως Chalet Ogilvy). Από το 2009 έως το 2014 το CSSS de la Montagne χρηματοδότησε το πρόγραμμα άσκησης και ισορροπίας των ηλικιωμένων, ονομαζόμενο PIED. Η υπηρεσία αυτή δεν χρηματοδοτείται πλέον σήμερα, αλλά προσφέρεται ακόμα ένα πρόγραμμα άσκησης για ένα λογικό κόστος για τους ηλικιωμένους, αρκετό για την αμοιβή του εκπαιδευτή.

Από το 2010, πάλι υπό την διεύθυνση της Ελένης Φακωτάκη-Κολαΐτη, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες είναι μια παραπεμπτική, πληροφοριακή και βοηθητική υπηρεσία που ασχολείται με ποιοτική διοίκηση, προσφέροντας εξαίρετη υπηρεσία, και εξυπηρετεί κυρίως Έλληνες πελάτες, αλλά υπηρεσίες προσφέρονται επίσης και σε πελάτες διαφορετικής καταγωγής. Λεπτομερείς κανόνες, κανονισμοί και στρατηγικές για τακτική ομαδική εργασία και επίδοση έχουν προσδιοριστεί και ελέγχονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της υπηρεσίας είναι σεβαστές. Οι κυριότεροι στόχοι και οι στρατηγικές των υπηρεσιών μας προορίζονται κυρίως για τους εξής πελάτες: ηλικιωμένους, πάροχους φροντίδας ηλικιωμένων, ηλικιωμένους που είναι θύματα κακομεταχείρισης, τους φτωχούς, τους απομονωμένους και άτομα που ζουν στο περιθώριο. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες έχουν επεκταθεί εξυπηρετώντας δικαιούχους υπηρεσιών σε ολόκληρη την περιοχή του Μείζονος Μοντρεάλ μέσω τοπικών γραφείων και μιας εκτεταμένης ποικιλίας υπηρεσιών υποστήριξης και διασκεδαστικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αν και το γραφείο της Νότιας Ακτής αρχικά άνοιξε το 2009 και λειτούργησε σε βάση μερικής απασχόλησης για ένα χρόνο, δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί ανοιχτό λόγω έλλειψης χρημάτων. Προς το παρόν λειτουργεί μόνο ως υπηρεσία πληροφοριών από τηλεφώνου.

Το γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Λαβάλ (στο 4236 Souvenir, Chomedey), έχει λειτουργήσει σε βάση μερικής απασχόλησης από τον Μάρτιο του 2011 και σε βάση πλήρους απασχόλησης από τον Φεβρουάριο του 2014 όταν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες έλαβαν πρόσθετη χρηματοδότηση για την υποστήριξη παρόχων φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσίας παραπομπής (σε αρμόδιες υπηρεσίες), που προσφέρεται σε παρόχους φροντίδας ηλικιωμένων που ζουν στο Λαβάλ. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του L’Appui Laval. Ενδιαφέρουσες συσκέψεις και εργαστήρια πραγματοποιούνται κάθε μήνα. Πολλές εκατοντάδες ατόμων τα έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Οι υπηρεσίες Τράπεζας Τροφίμων μπήκαν σε εφαρμογή στο Λαβάλ το καλοκαίρι του 2013 και λειτουργεί στο υπόγειο της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού. Συντονίζεται από την Πρόεδρο των Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Κεμπέκ Κα Ελένη Τσινάλη.

Οι Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες Κεμπέκ συνεργάζονται σε μια ποικιλία των Tables de concertation μαζί με δημόσια και κοινοτικά ιδρύματα όπως τα CLSC, The City, άλλους εταιρικούς οργανισμούς για συνεργασία και συντονισμό προσπαθειών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σημαντικές δραστηριότητες επικεντρωμένες στην ολότητα, όπου περιλαμβάνονται περιστασιακές κλινικές πίεσης του αίματος, κλινικές αιμοδοσίας, τοπική ασφάλεια για τους ηλικιωμένους, ανταλλαγή πληροφοριών κλπ. Τα προγράμματα των Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν: Υποστήριξη και εργαστήρια για τους φυσικούς παρόχους φροντίδας για ηλικιωμένων, υποστήριξη και μια ποικιλία προγραμμάτων για τους ηλικιωμένους, υπηρεσίες τράπεζας τροφίμων (Park Extension και Laval). Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στα ετήσια έγγραφα των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων, Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός, Ετήσιο Στρατηγικό Πλάνο, φυλλάδια της υπηρεσίας, σελίδα στο Facebook).

Τον Ιανουάριο του 2017 το λογότυπο των Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών άλλαξε από

σε….


Πρώην Πρόεδροι Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών:

1996-1997            Μαρία Larivé-Παπανικολάου

1997-1998            Έφη Γουρνάκη & Παναγιώτης Παπαθεοδώρου

1998-2001            Πηνελόπη Αθηναίου

2001-2002            Βίκυ Κομπογιάννη

2002-2004            Αγγελική Κρητικού

2004-2006            Στηβ Σιδέρης

2006-2008            Κλεοπάτρα Μαραγκού

2008-2017            Ελένη Τσινάλη

2017-2019            Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης

2019-2020            Άννα Δρίτσα

2020 – 2022         Άννα Δημητροκάλη

2022 – παρόν      Δρ. Βίκυ Μπάφη