Για να έχει κάποιος πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, πρέπει να έχει γραφτεί ως μέλος στις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Η ετήσια συνδρομή είναι $10.00. Οι αποδέκτες της τράπεζας τροφίμων συνεισφέρουν μόνο $5.00 το χρόνο. Κατά την εγγραφή γίνεται μια εκτίμηση αναγκών και ανοίγει ένας φάκελος. Οι φάκελοί μας είναι αυστηρώς εμπιστευτικοί και πάντοτε κλειδωμένοι. Μόνο ορισμένοι από το προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτούς τους φακέλους. Καμιά άλλη υπηρεσία ή τμήμα της ΕΚΜΜ δεν έχει πρόσβαση.

Τα μέλη παραλαμβάνουν μια πλαστικοποιημένη κάρτα μέλους που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Αυτή τους δίνει δικαίωμα για εκπτώσεις που μπορούν να εφαρμόζονται σε δραστηριότητες και υπηρεσίες. Τα δίδακτρα διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό των εβδομάδων καθώς και στο αν το μάθημα χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση ή όχι. Για παράδειγμα, ένα μάθημα που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση μπορεί να κοστίζει τόσο λίγο όσο $30.00, ενώ αντίθετα ένα μάθημα που δεν χρηματοδοτείται μπορεί να στοιχίζει $75.00 ή περισσότερο, ανάλογα με το είδος του μαθήματος, το θέμα του και τα υλικά.

Παρακαλούνται τα μέλη μας να μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες ή την ικανοποίησή τους από συγκεκριμένη δραστηριότητα ή μάθημα που παρακολούθησαν. Κάντε κλικ για ένα παράδειγμα μιας φόρμας ικανοποίησης που διανέμεται στο τέλος του μαθήματος.

Τα μέλη παρακινούνται επίσης να συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών, που γίνεται συνήθως τον Ιούνιο. Αυτό τους επιτρέπει να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να βοηθούν στην έγκριση των ετήσιων εκθέσεων (δραστηριότητες, οικονομικό και στρατηγικό πλάνο).

Για να γίνετε μέλος επικοινωνείτε μαζί μας.