201903.01
0

Ειδική Γενική Συνέλευση στις 17 Μαρτίου 2019

26 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ειδική Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα γίνει την Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019 3:00 μ.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton Avenue, Montreal.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. 08/2016-2019, 3:00 μ.μ.)

1. Έναρξη συνεδρίασης
2. Διαπίστωση απαρτίας
3. Προσευχή
4. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης
5. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης
Γενικής Συνέλευσης
6. Κοινοτικές Εκλογές 2019
α) Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών
β) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
γ) Προϋπολογισμός Εκλογών
7. Αναφορά Προέδρου
8. Περίοδος ερωτήσεων μελών
9. Νέα θέματα

Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης
Γενικός Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν από τη Συνέλευση (15 Φεβρουαρίου 2019).