201809.26
0

Η γνώμη του Συμβουλευτικού Σώματος

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Γεράσιμος Κολαΐτης, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της VIA Rail

Βασίλειος Αγγελόπουλος, Δικηγόρος

Βασίλειος Μπαλαμπάνος, πρώην Πρόεδρος της ΕΚΜΜ

Δρ. Απόστολος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Παιδιατρικής

Γεράσιμος Αναλυτής, Δικηγόρος

Βούλα Νεοφώτιστου, Δικηγόρος

Δημήτριος Φιλίππου, Μηχανικός

Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής


Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελληνική Κοινότητα Mείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) έχει λάβει από την εταιρία TIDAN Inc., μια άνευ όρων προσφορά για την αγορά των δικαιωμάτων της ΕΚΜΜ επί του εμφυτευτικού μισθώματος του οικοπέδου στην οδό Sherbrooke 8-10 W, Montreal, QC. (ιδιοκτησία), έναντι του ποσού των $10.000.000 (η προσφορά της εταιρίας TIDAN),

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΜΜ έχει επίσης λάβει μια προσφορά υπό όρους για την αγορά της ιδιοκτησίας από τον  Νικόλαο Τσατά εξ ονόματος μιας εταιρίας, έναντι του ποσού των $10.200.000,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος, παρουσιάστηκαν και οι δύο προσφορές για την αγορά της ιδιοκτησίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

ΟΤΙ, δεδομένης της σοβαρής οικονομικής κατάστασης και του περιορισμού των ταμειακών ροών που αντιμετωπίζει η ΕΚΜΜ σε ετήσια βάση,

ΟΤΙ, δεδομένης της φύσης της ιδιοκτησίας, της αποστολής και των σκοπών της ΕΚΜΜ μαζί με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των μελών της,

ΟΤΙ, δεδομένου των μεγάλων προσπαθειών διαπραγμάτευσης που κατέβαλε η διοίκηση της  ΕΚΜΜ, προκειμένου να αποκτήσει τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την πώληση της ιδιοκτησίας και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προσφερόμενη τιμή,

ΟΤΙ, δεδομένου ότι η πώληση θα επιτρέψει στην ΕΚΜΜ να εξοφλήσει όλα τα χρέη της για πρώτη φορά στην ιστορία της, επιτρέποντάς την να επικεντρωθεί στην προώθηση της αποστολής της και στην παροχή περισσότερων υπηρεσιών προς τα μέλη της,

ΟΤΙ, η προσφορά της εταιρίας TIDAN  είναι δεσμευτική και άνευ όρων,

Το Συμβουλευτικό Σώμα συνιστά η ΕΚΜΜ να προβεί στην πώληση της ιδιοκτησίας στην εταιρία TIDAN.


21η Σεπτεμβρίου 2018

(υπογεγραμμένο)

______________________________

Βούλα Νεοφώτιστου, Γραμματέας