201809.25
0

Ειδική Κοινοτική Γενική Συνέλευση

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ειδική Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα γίνει την Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018, 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού, 4865 du  Souvenir, Laval.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. 05/2016-2019, 12:00 μ.μ.)

  1. Έναρξη συνεδρίασης
  2. Διαπίστωση απαρτίας
  3. Προσευχή
  4. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης
  5. Αποδοχή προσφοράς της TIDAN Inc., για την πώληση των δικαιωμάτων του εμφυτευτικού μισθώματος του οικοπέδου κειμένου επί των οδών St-Laurent, Sherbrooke και Clark.
  6. Νέα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης

Γενικός Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν από τη Συνέλευση (14 Σεπτεμβρίου 2018).