201709.29
0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μέλη της ομάδας Επιτροπής Εράνου του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου:

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία Κουνάδη, Όλγα Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά.


Αγαπητοί αναγνώστες,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα εξωτερικής ανακαίνισης του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου. Η συνολική πρόβλεψη κόστους για την πλήρη ανακαίνιση του εξωτερικού μέρους του Καθεδρικού Ι. Ναού, εκτιμάται περί τα $ 1.875.000 και θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο ετών, σε τέσσερεις φάσεις:

  1. Πεζογέφυρα και σκάλες
  2. Επιδιορθώσεις στο κεντρικό κτήριο του Ι. Ναού
  3. Νέο πεζοδρόμιο, λιθόστρωση και χώρος στάθμευσης
  4. Ηλεκτρονικό καμπαναριό

Φάση 1η 

Η πρώτη φάση είναι ήδη ολοκληρωμένη κατά 90% και η χρηματοδότησή της έχει καλυφθεί κατά 75% από δωρεές, χάρη στη γενναιοδωρία των πιστών της παροικίας του Μοντρεάλ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

  • Το κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στις $ 550.000 (πριν τους φόρους) και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβουλευτικό Σώμα και τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2017.

Ζητήθηκαν δημόσιες προσφορές μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες παρελήφθησαν σε κλειστούς φακέλους. Οι επαγγελματίες που επιλέχθηκαν για την πρώτη φάση είναι οι ακόλουθοι:

Αρχιτέκτονας: Σ. Λαγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός: BOULVA, Βεργανελάκης και συνεργάτες
Γενικός Εργολάβος : PERMONT ENTREPRENEURS GENERAUX

Παρόμοιες διαδικασίες για την επιλογή επαγγελματιών θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις.

Οικονομικά στοιχεία:

Συνολικό κόστος 1ης φάσης:

Πεζογέφυρα, σκάλες με υποστηρικτικούς πλαϊνούς τοίχους,
υποστήριξη γέφυρας και αποχέτευση $632,500 ($550,000 + $82,500 taxes)

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο:

Δίχτυ ασφαλείας $4,507
Έλεγχος εδάφους $1,494
Αντικατάσταση καυστήρα $5,289
Υπηρεσίες μηχανικού για αντλία αποχέτευσης $575
Έξοδα εκτύπωσης $392
*Ιστοί για σημαίες $10,500 $  (υπεσχεμένα)
*Εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου $30,000 $  (υπεσχεμένα)
Φανοστάτες σκάλας $10,000
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: $ 695.257

Δωρεές που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017 $480,595 (χωρίς τα υπεσχεθέντα ποσά )
υπεσχεθέντα ποσά $40,500
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης $174,162  

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1η φάση (καμιά δωρεά δεν θεωρείται μικρή)

[wpi_designer_button id=16340]

Απευθυνόμαστε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να επιτύχουμε αυτό το σημαντικό εγχείρημα.

Δημήτριος Λέκκας
Πρόεδρος Επιτροπής Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου