201804.02
0

Ζητείται υπάλληλος για προσωρινή μερική απασχόληση


Ζητείται υπάλληλος για προσωρινή μερική απασχόληση στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ. Η σύμβαση είναι για την περίοδο από τον Απρίλιο 2018 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2019.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ενός έτους, ο υποψήφιος καλείται να:
• Βοηθάει στα υφιστάμενα προγράμματα, συνεδριάσεις, δραστηριότητες, συναντήσεις, διαχείριση πληροφοριών μέσω κινητού και οτιδήποτε άλλο του ζητηθεί από τον Συντονιστή
• Να ευαισθητοποιείται σχετικά με την ενημέρωση και υποστήριξη των πελατών
• Να τηρεί κατάλληλες καταχωρίσεις και έρευνες μετά από δραστηριότητες
• Να παραπέμπει τους πελάτες σωστά για την απόκτηση δημόσιων πόρων
• Να φροντίζει για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εσωτερικά και εξωτερικά (από το γραφείο) και για την προετοιμασία των ανακοινώσεων και φυλλαδίων, σχετικών με τις δραστηριότητες για τα μέσα ενημέρωσης
• Ο υποψήφιος πρέπει να μιλά και να γράφει Γαλλικά, Ελληνικά και Αγγλικά άπταιστα και να είναι άνετος με τη χρήση του Word, Excel, Microsoft Office
• Ο υποψήφιος πρέπει να ξέρει να οδηγεί και να είναι κάτοχος αυτοκινήτου, γιατί είναι πιθανόν να εργαστεί σε κάποιο από τα άλλα γραφεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως στο Μοντρεάλ, στη Νότια Ακτή ή στο Λαβάλ
• Ο υποψήφιος θα πρέπει να ενημερώνει τον Συντονιστή για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ανάλογα με την περίπτωση, τη Διευθύντρια των Κοινωνικών Υπηρεσιών
• Δυνατότητα ανανέωσης συμβολαίου

Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους και επιστολή στην Διευθύντρια των Κοινωνικών Υπηρεσιών Κα Ελένη Φακωτάκη Κολαΐτη, στο: [email protected]
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για μια συνέντευξη. Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018.