201808.23
0

Η παροικία μας αποχαιρετά τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοντρεάλ Νικόλαο Σιγάλα

Με αισθήματα αγάπης και εκτίμησης οι Έλληνες της Παροικίας μας απο­χαιρετούν τον Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοντρεάλ, κ. Νικόλαο Σιγάλα, ο οποίος, μετά από τέσσερα χρόνια σημαντικής και ευδόκιμης προσφοράς στον Ελληνισμό, αναχωρεί εντός των επόμενων ημερών για την νέα θέση που αναλαμβάνει, στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Κίνα.

«Ο κ. Σιγάλας, κατά γενική ομολογία, υπήρξε ένας από τους καλύτερους Γε­νικούς Προξένους της Ελλάδας στο Μο­ντρεάλ. Εργάστηκε άοκνα ως άξιος δι­πλωμάτης και με μεγάλη αφοσίωση για την εξυπηρέτηση της ελληνικής παροι­κίας, για το καλό του Ελληνισμού, για το καλό της Ελλάδας μας», δήλωσε ο Πρό­εδρος της ΕΚΜΜ, Νικόλαος Τ. Παγώνης, με αφορμή την αναχώρηση του Γενικού Πρόξενου.

«Ο κ. Σιγάλας προσπάθησε να αναπτύ­ξει ιδιαίτερη σχέση με τους Έλληνες του Μοντρεάλ, μια σχέση που δεν στηρίχτη­κε απλώς σε καθιερωμένα πλαίσια, αλλά περισσότερο στην ανθρώπινη πλευρά. Έδινε τις πολύ καλές συμβουλές και προ­τάσεις του σε θέματα του απόδημου ελλη­νισμού χωρίς υπερβολές, κάνοντας πάντα τις εισηγήσεις του με ήπιο και ήρεμο τρό­πο, στον ακαδημαϊκό, τον επιστημονικό και τον επιχειρηματικό κόσμο», συμπλή­ρωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο απερχόμενος Γε­νικός Πρόξενος ήταν πάντοτε παρών σε όλες τις παροικιακές εκδηλώσεις και δρα­στηριότητες, των κοινοτήτων, των σχολεί­ων, των συλλόγων και οργανισμών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και υπήρξε πάντα ένθερμος υποστηρικτής της Επι­τροπής “Magic Mission”, που μεριμνά για τα παιδικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Στόχος του Γενικού Προξενείου τα τελευ­ταία τέσσερα χρόνια ήταν, από την μια πλευρά η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της παροικίας και από την άλλη η σωστή εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Μοντρε­άλ.

«Αποχαιρετούμε τον Γενικό Πρόξενο κ. Νικόλαο Σιγάλα, έναν άξιο διπλωμάτη, για τον οποίον είμαστε σίγουροι ότι θα πετύ­χει εξίσου στο νέο του πόστο στην πρε­σβεία της Κίνας και του ευχόμαστε καλό ταξίδι και καλή συνέχιση της σταδιοδρο­μίας του. Αισθανόμαστε ευτυχείς που τον γνωρίσαμε και χαιρόμαστε που υπάρχουν τέτοιοι διπλωμάτες να εκπροσωπούν την πατρίδα μας», κατέληξε ο κ. Παγώνης.