201710.11
0

Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Σεπτέμβριος 2017

Το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι πρόκειται να απονείμει έως και δώδεκα (12) υποτροφίες εκ των οποίων οι εντεκα (11) υποτροφίες, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες Ελληνικής καταγωγής και μία (1) σε φοιτητή/φοιτήτρια Ελληνικών Σπουδών (Ελληνικής γλώσσας, Ιστορίας, ή Ελληνικού Πολιτισμού) ανεξαρτήτου καταγωγής γιά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι κάτωθι δώδεκα (12) υποτροφίες είναι των 2,000 δολαρίων η καθεμία:

1. Guy Ouellette, Βουλευτής Chomedey Laval
2. Οικογένεια Λαζάρου Καλλιπολίτη
3. Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
4. Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ Ι
5. Ελληνική Κοινότης Μείζονος Μοντρεάλ
6. Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μητροπολιτικού Μόντρεαλ
7. Οικογένεια Sam and Mary Charalambakis
8. Κωνσταντίνα Ν. Φραγκούλη
9. Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ ΙΙ / Για ειδικευόμενο γιατρό
10. Ελληνικό Ιδρυμα Υποτροφιών – Υποτροφία Αλίκης Μιχαηλίδου
11. Pink in the City – Οικογένεια Βουρτζούμη
12. Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ

Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική αίτηση υποτροφίας του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών στην ιστοσελίδα http://www.hellenicscholarships.org
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2017.