201710.11
0

«28η Οκτωβρίου 1940» και η «Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 1912»