201709.26
0

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΜ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ

Την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή Γονέων του Παραρτήματος «Δημοσθένης» υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εράνου της ΕΚΜΜ, Τάσσο Ξυπολιτάκη, ο οποίος παρέδωσε, εκ μέρους της Επιτροπής, επιταγή για την κάλυψη αναγκών του σχολείου και συγκεκριμένα για την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Στην τελετή ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής Γονέων καθώς και ο…