201902.06
0

Ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας

6 Φεβρουαρίου 2019


Ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας

Ο στόχος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ είναι να εμπλουτίσει και να ενοποιήσει τα μέλη της Παροικίας μας, φέρνοντάς τα μαζί, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους και ενισχύοντας τους δεσμούς μας. Ο στόχος αυτός είναι θεμελιώδης για τις καθημερινές μας λειτουργίες.

Έχοντας υπόψη τους βασικούς στόχους της Κοινότητάς μας – “να διατηρήσουμε την ενότητα μας, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας” – τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου, τείναμε το χέρι μας σε μερικά μέλη της Κοινότητας που αμφισβητούν τη στρατηγική κατεύθυνση που έθεσε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ελπίδα μεγαλύτερης συνεργασίας και για την περαιτέρω εξασφάλιση της ευημερίας της ΕΚΜΜ. Η Κοινότητά μας είναι διαιρεμένη και αυτό πρέπει να τελειώσει.

Στόχος μας σε αυτή την πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση ήταν να ευθυγραμμιστούμε και να προχωρήσουμε με ειρηνικό και ενοποιητικό τρόπο έχοντας στο επίκεντρο το καλύτερο συμφέρον της Κοινότητας. Στη συνάντηση συζητήθηκε το αίτημα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μιας Γενικής Συνέλευσης και μιας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η θέση μας είναι η εξής:

  1. Η ΕΚΜΜ δεν αντιτίθεται σε Γενική Συνέλευση, εφόσον ζητηθεί από τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών.
  2. Η παρούσα Διοίκηση έχει δεσμευτεί για την ύπαρξη μιας νόμιμης Εξελεγκτικής Επιτροπής και είναι δραστηριοποιημένη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Στο τέλος της συνάντησης, δεσμευτήκαμε να κάνουμε μια δήλωση σχετικά με τη Γενική Συνέλευση και την Εξελεγκτική Επιτροπή τις προσεχείς ημέρες, αφού πρέπει να προηγηθεί συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μας προκαλεί λύπη το γεγονός ότι αυτοί που μας αμφισβήτησαν δεν τίμησαν τον όρο της ευθυγράμμισης, να μείνουμε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για όσο διάστημα εργαζόμαστε, ώστε να βρεθεί μια ειρηνική λύση σε αυτή τη διαφορά. Ωστόσο, εμείς θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας προς τον σκοπό αυτό. Έχουμε συγκαλέσει συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου, ώστε να παρουσιάσουμε τη θέση μας.

Θα θέλαμε, επίσης, να αποσαφηνίσουμε προς τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη μας ότι, σχετικά με την επιστολή που δημοσιεύθηκε στα ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΜ στις 25 Ιανουαρίου και το Δελτίο Τύπου της 30ης Ιανουαρίου, εκφράζουμε τη λύπη μας για τον τόνο που χρησιμοποιήθηκε και στα δύο δημοσιεύματα. Αυτό που ελπίζαμε ότι θα εκλαμβανόταν ως οριστικό και αδιαμφισβήτητο, αντιμετωπίστηκε ως αμυντικό και αλαζονικό. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας και γι’ αυτό ζητούμε μια ειλικρινή συγγνώμη από όλα τα μέλη της Κοινότητάς μας.

Επιπλέον, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι οι υπάλληλοι της ΕΚΜΜ είναι ουδέτεροι και αμέτοχοι και εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό την καθοδήγηση του Προέδρου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή / και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σημερινή Διοίκηση ήταν, είναι και θα παραμείνει αποφασισμένη να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για την Κοινότητά μας και να την προστατεύσει από την αβεβαιότητα και την αστάθεια. Αυτή η βασική αποστολή είναι που οδηγεί κάθε ενέργεια και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα σχολεία της ΕΚΜΜ, οι εκκλησίες και τα κοινοτικά κέντρα είναι η κοινή μας κληρονομιά και όλοι έχουμε την υποχρέωση να εξασφαλίσουμε την ύπαρξή τους για τις επόμενες γενιές.