Πρόταση υποψηφίου «Έλληνας της Χρονιάς» 2024
202401.29
0

Πρόταση υποψηφίου «Έλληνας της Χρονιάς» 2024

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ, σε αναγνώριση της προσφοράς διαφόρων ατόμων στη ζωή της Παροικίας και στον Ελληνισμό, συνεχίζει την απονομή της τιμητικής διάκρισης «Ο Έλληνας της Χρονιάς». Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων είναι η εξής: το κοινό της Παροικίας μας προσκαλείται να προτείνει υποψηφιότητες ατόμων, που με την κοινωνική προσφορά τους, την επιστημονική…

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
202401.05
0

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα γίνει την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2024, 3:00 μ.μ. στο Palace Reception Hall, 1717 Le Corbusier Blvd, Laval, H7S 2K7. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Αρ. 03/2022-2025, 3:00 μ.μ.) 1. Έναρξη συνεδρίασης 2. Διαπίστωση απαρτίας…