202101.25
0

Σχετικά με τη Στέγη Ηλικιωμένων

Η μεταφορά της Στέγης Ηλικιωμένων στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) είναι μια αρκετά μεγάλη και σημαντική χρηματοοικονομική συναλλαγή που η ΕΚΜΜ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Εργαζόμαστε ενεργά για να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με τον πιο θετικό τρόπο για την Κοινότητα και για να συνεχίσουμε να είμαστε σε θέση να διατηρούμε τις μονάδες στέγασης χαμηλού εισοδήματος που υπάρχουν σήμερα.

Έχουν ειπωθεί πολλά για την καθυστέρηση των 60 ημερών για την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε την παροικία μας, ότι τα συμβατικά και νομικά δικαιώματά μας για την αγορά της Στέγης δεν διακυβεύονται με κανένα τρόπο. Επιπλέον, η διαχείριση και η διοίκηση του ακινήτου παραμένει τόσο αποτελεσματική και αποδοτική όσο και στο παρελθόν, διασφαλίζοντας ότι θα παραδοθεί στην ΕΚΜΜ μια καλά συντηρημένη ιδιοκτησία.

Όπως έχει αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου, για να ανακοινωθεί αυτή η ιστορική μεταφορά και να συζητηθεί λεπτομερέστερα το θέμα αυτό.

Η ΕΚΜΜ ολοκληρώνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της. Η έκθεση ανάλυσης ακινήτων από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συναλλαγών της ΕΥ που σταμάτησε προσωρινά, συνεχίζεται ξανά. Η ΕΚΜΜ συνεχίζει να αναλύει και να υποβάλλει αιτήσεις για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων μισθών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και τις πολλές άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο οργανισμός θα παρουσιαστούν από τον Πρόεδρο, την Ταμία και τους Γραμματείς στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2021.