202406.14
0

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

June 14, 2024

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Περιφέρειας Μοντρεάλ της Κοινότητας
Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ειδική Γενική Συνέλευση των Μελών της Περιφέρειας Μοντρεάλ της Κοινότητας, που θα γίνει την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024, 6:00 μ.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton Avenue, Montreal.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
(Αρ. 03/2022-2025, 6:00 μ.μ.)
1. Έναρξη συνεδρίασης
2. Διαπίστωση απαρτίας
3. Προσευχή
4. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις επικείμενες Περιφερειακές Εκλογές Μοντρεάλ
6. Λήξη Γενικής Συνέλευσης
Παναγιώτα Τσιούτρα
Γενική Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη της Περιφέρειας Μοντρεάλ (όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν από τη Συνέλευση (27 Μαΐου 2024).