202406.14
0

ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

14 Ιουνίου 2024

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ειδική  Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα  λάβει χώρα την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024, 7:00 μ.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής»,  5757 Wilderton Avenue, Montreal.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Αρ. 05/2022-2025, 7:00 μ.μ.)

  1. Έναρξη συνεδρίασης 
  2. Διαπίστωση απαρτίας 
  3. Προσευχή 
  4. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης
  5. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
  1. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής  
  2. Πόρισμα Εξελεγκτικής Επιτροπής Κομπογιάννη  για την ανοικοδόμηση της «Παναγίτσας» 
  3. Αναφορά Προέδρου 
  4. Νέα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Παναγιώτα Τσιούτρα 
Γενική Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν  εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα  συνδρομή). Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους  μπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη  Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν  εγγραφεί 30 ημέρες πριν από τη Συνέλευση (27 Μαΐου 2024).