201906.20
0

Προσφορά εργασίας: Πρόγραμμα βοηθών φυσικών φροντιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ (ΕΚΥΚ)

Τοποθεσίες 

  • 3860 Boulevard Notre Dame, bur. 202, H7V 1S1 
  • 5220 Grande Allée, Saint-Hubert, Laval, Québec, J3Y 1A1

Κύρια καθήκοντα 

Ο υποψήφιος καλείται να βοηθήσει με: 

  • Τα υπάρχοντα προγράμματα. Δραστηριότητες, συνέδρια, καφέ-rencontres και οτιδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί ο συντονιστής ή η διευθύντρια των ΕΚΥΚ 
  • Με πληροφορίες μέσω κινητού ή σε  περίπτερα δραστηριοτήτων Sensitizing (out-of-office) 
  • Ευαισθητοποίηση  και ενημέρωση των φυσικών φροντιστών των ηλικιωμένων 
  • Έρευνα μετά από δραστηριότητες 
  • Προετοιμασία ανακοινώσεων και φυλλαδίων σχετικών με τις δραστηριότητες, για τα μέσα ενημέρωσης

Απαιτήσεις και συνθήκες εργασίας 

Εκπαίδευση: Ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.                    

Πτυχίο κολεγίου σε σχετικό τομέα ή κατά το τελευταίο έτος σπουδών

Εμπειρία: 1 με 2 χρόνια ως εργαζόμενος κοινοτικής παρέμβασης ή σχετικών 

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει πρακτική γνώση των Γαλλικών και Αγγλικών (ομιλία και γραφή). Η γνώση της Ελληνικής ή άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει γνώση της χρήσης του Microsoft Office και Windows. Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν αν διαθέτει αυτοκίνητο και άδεια οδηγού. Οι αναφορές των συγκεκριμένων προγραμμάτων θα γίνονται στον συντονιστή ή στην διευθύντρια των ΕΚΥΚ εφόσον την αφορούν. 

Προσφερόμενος μισθός: $ 15 – ανά ώρα 

Καθεστώς απασχόλησης: προσωρινές / μεταξύ 15 και 21 ώρες την εβδομάδα / περιστασιακή Σαββατοκύριακο και βραδινή εργασία

Ανανεώσιμο ετήσιο συμβόλαιο μέχρι το 2021.

 Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διαθέσιμος από τις 22 Ιουλίου 2019. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Ιουλίου 2019. 

Θα ειδοποιηθούν για μια συνέντευξη μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν.  

Η SSHQ-ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με: Eleni Fakotakis Kolaitis (Director)

Email: [email protected]

Παρακαλούμε να στείλετε μια επιστολή της παρουσίασης και του CV. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με Franca Aiello, βοηθός της διευθύντριας των ΕΚΥΚ στο 514-738-2421, #135 ή μέσω email: [email protected]

Η θέση αυτή χρηματοδοτείται εν μέρει από APPUI MONTÉRÉGIE και L’APPUI LAVAL.