201908.06
0

Νέο: Ενημερωτικές συναντήσεις

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΜΜ στις 25 Ιουλίου 2019 αποφάσισε ότι από την αρχή του φθινοπώρου θα πραγματοποιούνται τακτικές τριμηνιαίες ενημερωτικές συνεδριάσεις, όπου όλα τα Μέλη της Κοινότητας προσκαλούνται να ενημερώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για αποφάσεις και θέματα που ενδιαφέρουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις και θα ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά. Θα διεξάγονται επίσης τακτικές τριμηνιαίες Συνεντεύξεις Τύπου για τα μέσα ενημέρωσης όπου θα μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούν μια προσεκτική ισορροπία που θα μεγιστοποιήσει την πληροφόρηση σε περισσότερα Μέλη της ΕΚΜΜ και στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζει η Κοινότητα. Θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθούν τέτοιες τακτικές προγραμματισμένες ενημερωτικές συνεδριάσεις, ώστε τα Μέλη να έχουν στη διάθεσή τους αποκλειστικό χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και να ακούσει τις απόψεις τους σε διάφορα θέματα, κάτι που είναι πολύ περιορισμένο στις Γενικές Συνελεύσεις.

Επιπλέον, οι τακτικές, τριμηνιαίες Συνεντεύξεις Τύπου θα είναι ανοιχτές σε όλους τους εκπροσώπους του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε επίσης ότι όλες οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιορίζονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού οι ανοικτές συναντήσεις δεν έχουν και δεν παρέχουν το κατάλληλο βήμα στα Μέλη της ΕΚΜΜ για να ανταλλάξουν ιδέες με το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. θα συνεχίσουν να δημοσιοποιούνται σε τακτική και έγκαιρη βάση. Επιπλέον, η Κοινότητα θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί όλες τις σχετικές πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προσεγγίσει τους Έλληνες της ευρύτερης περιοχής του Μοντρεάλ που δεν παρακολουθούν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι διαθέσιμοι για συνεντεύξεις.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το νέο φόρουμ που παρουσιάζουμε – οι Τακτικές Ενημερωτικές Συνεδριάσεις θα δώσουν την ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό Μελών της ΕΚΜΜ να λάβουν μέρος, να συμμετάσχουν και να επιτρέψουν μια πιο ανοικτή και ενισχυμένη ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, που πιστεύουμε ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας υγιούς, ζωντανής κοινοτικής οργάνωσης.

Ανυπομονούμε να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας ενημερωτική συνάντηση, το φθινόπωρο. Είμαστε βέβαιοι ότι με την ανταλλαγή απόψεων θα προκύψουν σπουδαία αποτελέσματα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στο εγγύς μέλλον με λεπτομέρειες για τις ενημερωτικές συνεδριάσεις.