201808.20
0

Κοινοτικός Σύμβουλος Παρέμβασης – Βοηθός Προγράμματος Φυσικών Φροντιστών

Προσφορά Εργασίας: Κοινοτικός Σύμβουλος Παρέμβασης – Βοηθός Προγράμματος Φυσικών Φροντιστών

Αριθμός θέσεων εργασίας: 1

Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες Κεμπέκ

 

Τοποθεσίες:

  • Μόντρεαλ
  • 5220 Grande Allée, Saint Hubert. Québec, J3Y 1A1

 

Κύριες Εργασίες

Ο/η Υποψήφιος/α θα απασχολείται με τις εξής δραστηριότητες:


  • Στα υπάρχουσα προγράμματα, δραστηριότητες, συνέδρια, συναντήσεις-καφέ και οτιδήποτε άλλο του ζητηθεί από τον συντονιστή ή την Διευθύντρια των Κοινωνικών Υπηρεσιών.
  • Στις τακτικές δραστηριότητες του προγράμματος info-mobile (εκτός γραφείου).
  • Στην ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και στήριξη πελατών
  • Στην διατήρηση των κατάλληλων αρχείων και στη σύνταξη ερωτηματολογίων μετά τις δραστηριότητες.
  • Στην παράπεμψη πελατών προς τους δημόσιους πόρους.
  • Στην προετοιμασία ανακοινώσεων και περιοδικών σχετικα με τις δραστηριότητες για την επακόλουθη προβολή τους στα Μεσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

Απαιτήσεις και συνθήκες εργασίας

Βαθμίδα Εκπαίδευσης : Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πτυχίο κολλεγίου σε σχετικό τομέα ή κατά το τελευταίο έτος σπουδών

Εμπειρία : 1 με 2 χρόνια εμπειρίας ως κοινοτικός σύμβουλος παρέμβασης


Ο υποψήφιος-α απαιτείται να έχει καλή γνώση Γαλλικών και Αγγλικών (γραπτή και προφορική), η γνώση των Ελληνικών θεωρείται πλεονέκτημα. O υποψήφιος-α πρέπει να είναι σε άνεση με την χρήση του προγράμματος Microsoft Office στα Windows.Το έγκυρο δίπλωμα οδήγησης και η κατοχή αυτοκινήτου θεωρούνται πλεονεκτήματα. H διαμονή στην Νότια Ακτή θεωρείται πλεονέκτημα. Επίσης ο υποψήφιος-α απαιτείται να απευθύνεται στον κατάλληλο συντονιστή έργου για την κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα και στην Διευθύντρια των Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών όποτε χρειαστεί. Πρόκειται για σύμβαση ενός έτους με πιθανότητα ανανέωσης συμβολαίου.

Προσφερόμενος μισθός : 15$ την ώρα

Κατάσταση απασχόλησης : προσωρινή απασχόληση / μεταξύ 15 – 30 ωρών την εβδομάδα / περιστασιακή απασχόληση τα Σαββατοκύριακα και κάποιες απογευματινές ώρες εάν προκύψουν.

Διάρκεια Σύμβασης : Σύμβαση ενός χρόνου ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο 2018.

Ο/H υποψήφιος – α πρέπει να είναι διαθέσιμος απο τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι 31 Αυγούστου 2018.

Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους επιλεγμένους υποψήφιους για συνέντευξη.

Οι Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες και η Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ είναι εργοδότες-πάροχοι ίσων ευκαιριών.

Επικοινωνία

Όνομα υπεύθυνου: Ελένη Φακωτάκη Κολαϊτη ( Διευθύντρια )

Email : [email protected]

Παρακαλώ στείλτε επιστολή παρουσίασης και βιογραφικό.


Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη, Διοικητική βοηθός του Εκτελεστικού Τμήματος, στο 514-738-2421, #150 ή μέσω email στο : [email protected]

 

Η συγεκριμένη θέση εργασίας επιχορηγείται μερικώς από το APPUI MONTÉRÉGIE