201710.03
0

Κλιμάκιο από το πανεπιστήμιο McGill με επικεφαλής τον καθηγητή Αναστασιάδη στην ΕΚΜΜ

Την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΚΜΜ και πιο συγκεκριμένα το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» είχε την χαρά να υποδεχθεί κλιμάκιο από το πανεπιστήμιο McGill με επικεφαλής τον καθηγητή Αναστασιάδη. Το περιεχόμενο της επίσκεψης ήταν σχετικά με την «Μελέτη της ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά την περίοδο 1945-1975» που εκπονεί το Πανεπιστήμιο McGill σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Simon Fraser από την Βρετανική Κολομβία, York από το Οντάριο και το Πανεπιστήμιο Πάτρας. Οι μαθητές του «Σωκράτης-Δημοσθένης» θα πάρουν πληροφορίες από τα γηραιότερα μέλη των οικογενειών τους, μέσω συνεντεύξεων και τα συλλεχθέντα στοιχεία θα ενσωματωθούν στην έρευνα των πανεπιστημίων. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι μαθητές μας θα γνωρίσουν καλύτερα την σύγχρονη ιστορία των μεταναστών του Κεμπέκ, γνωρίζοντας την κοινωνικό-ιστορική και γλωσσική πτυχή και θα γίνουν οι ίδιοι κομμάτι της ιστορίας.