201911.15
0

Ετήσια Κοινοτική Γενική Συνέλευση

14 Νοεμβρίου 2019

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα γίνει την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019, 3:00 μ.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton Avenue, Montreal.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. 01/2019-2022, 3:00 μ.μ.)

Έναρξη συνεδρίασης
Διαπίστωση απαρτίας
Προσευχή
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης
Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
Ελεγμένος Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΜΜ και Έκθεση Ορκωτών Λογιστών λήγοντος οικονομικού έτους 30 Ιουνίου 2019
Διορισμός Ορκωτών Λογιστών
Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019-2020
Αναφορά Προέδρου
Περίοδος ερωτήσεων μελών
Νέα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης
Γενικός Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν από τη Συνέλευση (1η Νοεμβρίου 2019).