202406.04
0

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

4 Ιουνίου 2024

Προς όλα τα μέλη των Ελληνικών Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κεμπέκ 

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην ακόλουθη

Γενική Συνέλευση

Την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα “Μικρή Βουλή”, 5777 Λεωφ. Wilderton, Montreal, QC, H3S 2V7

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1- Έναρξη συνεδρίασης
2- Διαπίστωση απαρτίας
3- Έκθεση του Προέδρου/ Έκθεση των υπηρεσιών των Κοινωνικών Υπηρεσιών
4- Ερωτήσεις μελών
5- Επικύρωση των Ελεγχόμενων Οικονομικών Καταστάσεων
6- Κλείσιμο της συνεδρίασης