201810.20
0

Εγκαίνια στις ανακαινισμένες τουαλέτες του σχολικού παραρτήματος “Δημοσθένης”

Την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018, στο Προνηπιαγωγείο του Πα­ραρτήματος «Δημοσθένης» του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθέ­νης», πραγματοποιήθηκε τελετή εγκαινίων για τις ανακαινισμένες τουαλέτες του κτιρίου. Ένα μεγάλο έργο, η δαπάνη του οποίου υπο­λογίζεται για πάνω από $140,000, ποσόν που συγκεντρώθηκε εξ ολοκλήρου, από τις γενναιόδωρες προσφορές των χορηγών μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις της Επιτροπής Εράνου, αλλά και από την γενναία οικονομική υποστήριξη της Επιτροπής Γονέων του Πα­ραρτήματος «Δημοσθένης».

Στην καθιερωμένη κοπή της κόκκινης κορδέλας, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Νικόλαος Παγώνης, ο Γραμματέας του Τμή­ματος Ακίνητης Περιουσίας και Προμηθειών, Αχιλλέας Νικόπου­λος, ο Ταμίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Λαβάλ, Δημήτριος Κωστόπουλος, ο Αντιπρόεδρος, της Επιτροπής Εράνου, Γεώργιος Κουφάλης, ο πρώην Πρόεδρος, Τάσσος Ξυπολιτάκης και τα μέλη, Βούλα Αμπελακιώτη, Χρήστος Παπαχρηστόπουλος, Ζήσης Φωτό­πουλος και Παναγιώτης Πλιάκας. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», Χρήστος Αδαμόπουλος, ο Δι­ευθυντής του Παραρτήματος «Δημοσθένης», Χρήστος Κατηφόρης, ο Πρόεδρος, Τόμ Δικτάκης και μέλη της Επιτροπής Γονέων.

Η Διοίκηση, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι γονείς και οι μαθητές και οι μαθήτριες του Παραρτήματος «Δημοσθένης», ευχαριστούν θερμά την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ και την Επιτροπή Γονέων του Παραρτήματος «Δημοσθένης», για την πραγματοποίηση αυτού του τόσο σπουδαίου έργου.