• Επίτιμο Μέλος μπορεί να είναι ένα άτομο κάθε θρησκείας ή εθνικότητας που έχει προταθει για το αξίωμα του Επίτιμου Μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που εγκρίνεται από την Κοινοτική Γενική Συνέλευση.
  • Ένα Επίτιμο Μέλος μπορεί να διοριστεί για ένα (1) ή περισσσότερα χρόνια ή για όλη του τη ζωή.
  • Επίτιμο Μέλος Εφ Όρου Ζωής είναι ένα άτομο που με την εξαιρετική συμπεριφορά του και τη συμβολή του σε χρόνια και προσπάθεια έχει κάνει μια σημαντική και αξιέπαινη προσφορά στην Κοινότητα, στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Ελληνική Παροικία.