Αναπληρωτής Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας και Προμηθειών της ΕΚΜΜ

Τόπος γέννησης : Μοντρεάλ, Καναδάς

Εκπαίδευση : Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Διαχείριση έργων

Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά

Επάγγελμα : Γενικός Εργολάβος

Κονοτική Δράση : Συμμετοχή στην νεολαία SUN, Πρώην Πρόεδρος του συλλόγου Ρουμελιωτών, μέλος των προσκόπων του Καναδά,  συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών, Επαρχιακών, Ομοσπονδιακών.  


Αγαπημένο Motto:
“Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει πάντα και ο τρόπος”
“Μη σπαταλάτε το χρόνο μου”