201808.23
0

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον δωρητή και εθελοντή Γιάννη Μανίκη

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Τ. Παγώνης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελ­ληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, εκφράζουν την ευγνωμοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες τους στον κ. Γιάννη Μανίκη για τις συνεχείς και γενναιόδωρες προσφορές του στον Καθεδρικό Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, αλλά και στα σχολεία μας μέσω της Επιτροπής Εράνου της Κοινότητάς μας, συμβάλλο­ντας έτσι στο ιερό έργο που επιτελείται για τον Ελληνισμό της Παροικίας μας.

Εκτιμάται βαθύτατα η έμπρακτη αυτή συμπαράσταση και οι­κονομική υποστήριξη του κ. Μανίκη και μακάρι το παράδειγμά του να μιμούνται και άλλοι συμπάροικοι και να βοηθούν ο κα­θένας με τον τρόπο του στην κάλυψη κάποιων από τις πολλές ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλα τα τμήματα της Κοινότητάς μας.

Συγκεκριμένα, με την πολύτιμη οικονομική υποστήριξη του κ. Γιάννη Μανίκη τοποθετήθηκαν νέα ντουλάπια στην κουζίνα του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου και πάγκος από γρα­νίτη για τον καλλωπισμό του χώρου, έργο το οποίο στοίχησε $18,000 περίπου. Επίσης, πριν από μερικούς μήνες, ο κ. Μα­νίκης, κάλυψε τη δαπάνη για την επίστρωση με πλακάκια της εισόδου μπροστά από τον Ι. Ναό.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κ. Γιάννη Μανίκη, για την εθελο­ντική και ανιδιοτελή προσφορά του και την οικονομική υποστή­ριξή του στην Κοινότητά μας, ευχόμενοι ολόψυχα σ’ αυτόν και την οικογένειά του υγεία και ευτυχία.