202101.25
0

Σχετικά με τη Στέγη Ηλικιωμένων

Η μεταφορά της Στέγης Ηλικιωμένων στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) είναι μια αρκετά μεγάλη και σημαντική χρηματοοικονομική συναλλαγή που η ΕΚΜΜ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Εργαζόμαστε ενεργά για να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με τον πιο θετικό τρόπο για την Κοινότητα και για να συνεχίσουμε να είμαστε σε θέση να διατηρούμε τις…