201912.22
0

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Προέδρου

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Προέδρου της ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή. Καλές γιορτές.