202404.25
0

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙ ΝΟΤ ΙΚΗΣ ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
 
Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Περιφέρειας Μοντρεάλ της Κοινότητας
 
Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Εξ Αναβολής Ειδική Γενική Συνέλευση των Μελών της Περιφέρειας Μοντρεάλ της Κοινότητας, που θα γίνει την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024, 7:00 µ.µ. στην αίθουσα 101, “Μικρή Βουλή” των γραφείων της Ελληνικής Κοινότητας, 5777 Wilderton Avenue, Montreal.
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦEΡEΙΑΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Αρ. 02/2022-2025, 7:00 µ.µ.)
 
1. Έναρξη συνεδρίασης
2. Διαπίστωση απαρτίας
3. Προσευχή
4. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα Συνέλευσης
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις επικείµενες Περιφερειακές Εκλογές Μοντρεάλ
6. Λήξη Γενικής Συνέλευσης
 
Παναγιώτα Τσιούτρα
Γενική Γραμματέας
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωµα ψήφου έχουν τα ενεργά µέλη της Περιφέρειας Μοντρεάλ (όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδροµή). Τα µέλη που καθυστερούν τη συνδροµή τους µπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα µέλη έχουν δικαίωµα ψήφου εφ’ όσον έχουν εγγραφεί 30 ηµέρες πριν από τη Συνέλευση (8 Απριλίου 2024).

Download the Agenda