201905.23
0

Πρόσκληση για προσφορές

Επισκόπηση:

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) ζητά προσφορές από εργολάβους ειδικευμένους στην κατασκευή σκεπών, για εργασία που πρέπει να γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: 5220 Allée Grande, St-Hubert, QC. J3Y 1A1

Αριθ. Έργου GA0519: Αντικατάσταση συγκεκριμένων τμημάτων της στέγης (3 & 4) όπως περιγράφεται στο έγγραφο της προσφοράς.  

Υποχρεωτική επιτόπου επίσκεψη

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι, ειδικευμένοι στην κατασκευή σκεπών, θα είναι υπεύθυνοι για την λήψη των δικών τους μετρήσεων.

Για να κλείσετε ραντεβού, προκειμένου να παραλάβετε τον φάκελο με τα έγγραφα της προσφοράς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ελένη Σαρρίδου στο e-mail  [email protected]

Η υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • τιμή προσφοράς / φόρμα υποβολής
  • απόδειξη ασφάλειας
  • αντίγραφο άδειας της RBQ
  • συστάσεις

Γενικά:

Όλες οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο, με την αναγραφή του έργου (Αρ. GA0519) σαφώς προσδιορισμένη και να σταλούν στη διεύθυνση:

HCGM C/O Real Estate and Procurement Department

5777 Wilderton Ave.

Montreal, Quebec, H3S 2V7

Προθεσμία υποβολής: 25η Ιουνίου 2019 στις 15:00

Οι προσφορές θα ισχύουν για 30 ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε το (514) 738-2421 ext: 123

  • Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ διατηρεί το δικαίωμα να

          τροποποιήσει το παρόν έγγραφο RFT ως εφαρμοστέο ή/και απαιτητό.

  • Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ διατηρεί το δικαίωμα να μην

          δεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές.