202102.01
0

Παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΕΚΜΜ στο ΔΣ

Στις 28 Ιανουαρίου 2021, στη μηνιαία τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, παρουσία των μέσων ενημέρωσης, η Ταμίας της Κοινότητας, Βούλα Νεοφώτιστου παρουσίασε τον συγκεντρωτικό προϋπολογισμό του οργανισμού, για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2021.

Η Κα Νεοφώτιστου χαρακτήρισε αυτόν τον προϋπολογισμό ως πολύ συντηρητικό, που αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πραγματικότητα και τους περιορισμούς που ζούμε, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Αξίζει να σημειωθεί, πως επειδή αυτός ο προϋπολογισμός παρουσιάζεται αργότερα από ότι συνήθως, συμπεριλαμβάνει έξι μήνες πραγματικών στοιχείων στους υπολογισμούς του.

Ο φετινός προϋπολογισμός της ΕΚΜΜ είναι μειωμένος κατά $1,5 εκατομμύρια σε σχέση με τα έσοδα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Τα συνολικά έσοδα αναμένονται σε περίπου $14,36 εκατομμύρια και τα συνολικά έξοδα $14,97 εκατομμύρια, με αναμενόμενο έλλειμα περίπου $614.000. Ωστόσο, ο οργανισμός βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεως για νέα επιχορήγηση CEWS ύψους περίπου $1 εκατομμυρίου. Η προθεσμία υποβολής είναι η 31 Ιανουαρίου 2021. Η επιχορήγησή αυτή θα δώσει στον οργανισμό πλεόνασμα περίπου $386.000. Η Κα Νεοφώτιστου ανέφερε ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να υποβάλουμε αίτηση για οποιεσδήποτε επιχορηγήσεις είναι διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Όσον αφορά τις λειτουργικές δραστηριότητες της ΕΚΜΜ, η Ταμίας ανέφερε μείωση του κεφαλαίου της έναντι της πιστωτικής γραμμής (line of credit) κατά $380.000 και κατά $293.000 έναντι του δανείου. Η Κοινότητα έχει προϋπολογίσει περίπου $500.000 σε κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ακίνητα και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών μας.

Στη συνέχεια, η Κα Νεοφώτιστου προχώρησε στην αναλυτική παρουσίαση του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της ΕΚΜΜ. Και εδώ, οι εκτιμήσεις είναι συντηρητικές εξ αιτίας των περιορισμών του COVID-19. Σε ό,τι αφορά στα έσοδα, σαν γενικός κανόνας σε ολόκληρο τον οργανισμό, δεν έχει προϋπολογιστεί κανένα ποσό από χορούς, εκδηλώσεις ή φεστιβάλ. Σχετικά με τα έξοδα, η ΕΚΜΜ προϋπολόγισε το ίδιο ύψος δαπανών με το προηγούμενο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και την εμπορική πραγματικότητα του COVID 19.

Συνολικά, η ΕΚΜΜ παρουσίασε έναν προϋπολογισμό που θα επιτρέψει στον οργανισμό να διατηρήσει τη λειτουργία του, σε αυτές τις ταραχώδεις στιγμές. Η ΕΚΜΜ εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή μιας διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης, σε μια επαγγελματική διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδιασμένη για αυτόν τον σκοπό, αλλά μέχρι σήμερα οι διαθέσιμες επιλογές έχουν απαγορευτικό κόστος για τα οικονομικά δεδομένα της ΕΚΜΜ. Συνεχίζουμε να ερευνούμε αυτό το ζήτημα, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί μια πλατφόρμα με προσιτή για την ΕΚΜΜ τιμή, η οποία θα μπορεί να ικανοποιήσει τις παραμέτρους σχετικά με την ιδιότητα μέλους, όπως αυτή ορίζεται στους εσωτερικούς κανονισμούς μας, την επαλήθευση των μελών, τις εγγραφές, και τις διαδικασίες ψηφοφορίας.

Παρακαλούμε κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε τον συγκεντρωτικό προϋπολογισμό 2020-2021 της ΕΚΜΜ