202009.03
0

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ ζητούν δύο υπαλλήλους

Μερική απασχόληση 16 ώρες/εβδομάδα, προσωρινή θέση για 16 εβδομάδες. Οι υποψήφιοι νέοι (18-30 ετών) πρέπει να γράφουν και να μιλούν τη γαλλική , αγγλική και ελληνική γλώσσα.
Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα αναλάβουν να απαντούν /κάνουν τηλεφωνήματα, θα κάνουν αρχειοθέτηση καθώς και καταγραφή των δικαιούχων των υπηρεσιών μας και θα βοηθούν σε συγκεκριμένα προγράμματα της Τράπεζας Τροφίμων των ΕΚΥΚ.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος καλέστε /αφήστε μήνυμα στο τηλέφωνο: 514-738-2421 (εσωτ.120 &121) ή στείλτε το βιογραφικό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο [email protected]