202001.31
0

Οικονομική υποστήριξη από την ΕΚΜΜ στις οικογένειες που επηρεάζονται από τις περικοπές του ΕΙΣ

30 Ιανουαρίου 2020

Στις 17 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης (ΕΙΣ) Χρήστου Σύρρου, και του Προέδρου της ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή, της Αντιπροέδρου – Γραμματέως Εκπαιδευσης Βούλας Νεοφώτιστου, και της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου και Γραμματέως Μάρκετινγκ Κωνσταντίας Καρβελά. Η συνάντηση ζητήθηκε από τον κ. Σύρρο, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ύπαρξης ένος φορέα υπό την ΕΚΜΜ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τις ερανικές δραστηριότητες προς όφελος του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”.

Στις 21 Ιανουαρίου 2020, επιστολή που απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της ΕΚΜΜ και παραπέμπει σε αυτή τη συνάντηση, απεστάλη σε όλα τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΜΜ και στα μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή τη μάλλον απρόσμενη επιστολή, ο κ. Σύρρος κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ελπίδα για μια συνεργασία μεταξύ της ΕΚΜΜ και του ΕΙΣ. Υποστήριζε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ΕΚΜΜ εξέφρασε την άποψη ότι η διάλυση του ΕΙΣ αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση. Αυτό είναι ψευδές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θέσαμε πολλές ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση του ΕΙΣ να συγχωνευθεί με την ΕΚΜΜ, από νομικά θέματα μέχρι επιχειρησιακούς προβληματισμούς, οι απαντήσεις των οποίων απαιτούσαν από τον κ. Σύρρο (και δικαιωματικά) να επιστρέψει στο συμβούλιο του για να συζητήσει. Ήταν σε αυτό το σημείο, που με πνεύμα συνεργασίας, διαφάνειας και συμμετοχής, η ΕΚΜΜ πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου ιδρύματος (η οποία συνεπάγεται ότι και οι δύο ερανικοί φορείς, το ΕΙΣ και η Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ, θα διαλυθούν). Σε αυτή την προσπάθεια, η ΕΚΜΜ μαζί με τα μέλη και των δύο ερανικών φορέων θα καταγράψουν μια νέα πορεία που θα συγκεντρώνει τους ανθρώπους τους, τις ποικίλες εμπειρίες, τους πόρους και τις γνώσεις τους για να δημιουργήσουν έναν καλύτερο και πιο αποτελεσματικό φορέα  συλλογής κεφαλαίων. Όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, ήταν σαφές ότι το ΕΙΣ θα έπρεπε να συνεχίσει τις συζητήσεις ως συμβούλιο για να επεξεργαστεί πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η αρχική ιδέα τους και ότι εμείς θα έπρεπε, επίσης, να διερευνήσουμε περαιτέρω την προτεινόμενη ιδέα μας. Είχαμε την εντύπωση ότι αυτή η συνάντηση ήταν ένα πρώτο βήμα και δεν καταλαβαίνουμε πώς ερμηνεύθηκε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αντ ‘αυτού, ο Πρόεδρος του ΕΙΣ, κ. Σύρρος, μας έστειλε την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία μας ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΕΙΣ, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2020, στις εγκαταστάσεις της ΕΚΜΜ (ως προσφορά στην αποστολή του ΕΙΣ, η ΕΚΜΜ τους παραχωρεί αυτόν και άλλους χώρους, δωρεάν), αποφασίστηκε η διακοπή της χρηματοδότησης των διδάκτρων, από το σχολικό έτος 2020-2021, στις οικογένειες του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης” που ζητούν τη βοήθειά του. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η σημαντική απόφαση κοινοποιήθηκε στους γονείς που επηρεάζονται, όχι μόνο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (πριν από τη λήξη της περιόδου εγγραφών στα σχολεία), αλλά και προτού κοινοποιηθεί στην ΕΚΜΜ, γεγονός που δεν μας έδωσε τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να σχεδιάσουμε τρόπους ελαχιστοποίησης των οικονομικών επιπτώσεων για αυτούς τους γονείς. 

Αυτή η ξαφνική και απρόβλεπτη απόφαση, εκτός από το ότι προκαλεί υπερβολικό άγχος στους γονείς που επηρεάζονται από αυτήν, συνοδεύεται από μια ακατανόητη εκστρατεία αρνητικής δημοσιότητας κατά της ΕΚΜΜ. Η απόφαση του ΕΙΣ να σταματήσει τις ερανικές δραστηριότητες για το σχολείο μας ελήφθη μόνο από ίδιους. Η ΕΚΜΜ δεν έχει εξουσία στις αποφάσεις ανεξάρτητων ιδρυμάτων, όπως το ΕΙΣ.

Το κύριο μέλημά μας σε αυτό το σημείο είναι οι ανάγκες των γονέων που επηρεάζονται από αυτή την απόφαση. Ως εκ τούτου, η ΕΚΜΜ ανακοινώνει σήμερα ότι θα δημιουργήσει το δικό της πρόγραμμα χρηματοδότησης, που θα προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια για να καλύψουν τα δίδακτρα.  Σχετική ανακοίνωση θα αποσταλεί επίσης σε όλους τους γονείς, σήμερα, για να ξεκινήσει αυτή η νέα διαδικασία. Η Παροικία μας μας θα πρέπει να παραμείνει σίγουρη, πως η ΕΚΜΜ θα βρει τις απαραίτητες οικονομικές πηγές για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ είναι αφοσιωμένο στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Κοινότητα μας και την προστασία της από την αβεβαιότητα και την αστάθεια. Τα σχολεία, οι εκκλησίες και τα κοινοτικά κέντρα είναι η κοινή μας κληρονομιά και όλοι έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε την ύπαρξή τους για τις επόμενες γενιές.