201908.13
0

Νέο ξεκίνημα της ΕΚΜΜ: Συμμετοχή. Αποτελεσματικότητα. Διαφάνεια.

Σύνοψη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, της 6ης Αυγούστου 2019

Όπως υποσχέθηκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της, η ομάδα “Συμμετέχω”, με επικεφαλής την Κα ‘Αννα Κουτράκη, με την ανάληψη της Διοίκησης της Κοινότητας πραγματοποιεί ένα νέο ξεκίνημα στον Οργανισμό, με άξονα τη συμμετοχή, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. 

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάει σύντομα η διοργάνωση τριμηνιαίων ενημερωτικών συνεδριάσεων, οι οποίες θα είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη, ώστε να μπορούν υποβάλλουν άμεσα τις ερωτήσεις τους στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και Τριμηνιαίες Συνεντεύξεις Τύπου για τα ΜΜΕ.

Ταυτόχρονα, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και βελτιώνουν το διάλογο, τις συζητήσεις και τις αποφάσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα όπου όλα τα μέλη του να μπορούν να συμμετέχουν με συλλογικό και ανοιχτό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι κλειστές στα ΜΜΕ και στο κοινό, όπως συμβαίνει με κάθε άλλο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η πρώτη συνεδρίαση αυτού του τύπου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 6 Αυγούστου. Κλήθηκε γύρω από ένα κοινό τραπέζι, και πάλι, όπως συμβαίνει με κάθε άλλο συμβούλιο. Τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ότι η πρώτη αυτή συνεδρίαση ήταν επιτυχής, καθώς πραγματοποιήθηκε το έργο για το οποίο είχε κληθεί, επιτρέποντας σε όλους να συμμετάσχουν με ανοικτό πνεύμα και ομαδική εργασία. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τάξη και ήταν παραγωγική, χωρίς περισπασμούς και διακοπές, όπως συνέβαινε συχνά στο παρελθόν.

Αυτή η μορφή θα επιτρέψει επίσης σε όλους τους Διευθυντές τμημάτων της ΕΚΜΜ να παρουσιάσουν τις προτεραιότητες και την πρόοδό τους και να τις συζητήσουν με το Συμβούλιο με ειλικρινή και ανοικτό τρόπο.

Σύνοψη και χαρακτηριστικά:

Ο Γενικός Διευθυντής του σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”, Χρήστος Αδαμόπουλος, έκανε λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του ιδρύματος κατά την τελευταία δεκαετία, τις πρόσφατες αποφάσεις και παρουσίασε μερικές ιδέες ώστε να προωθηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του σχολείου. Εξήγησε ότι η μικρή μείωση των ωρών διδασκαλίας δεν θα έχει επίδραση στην ποιότητα, το 97% των αποφοίτων μας συνεχίζουν στο πανεπιστήμιο και τα μέτρα που θα ληφθούν για να ενοικιαστεί επιπλέον χώρος ώστε να βελτιωθεί ο αριθμος των εγγραφών στο γυμνάσιο. Συμπερασματικά, τα σχολεία μας, προσφέρουν περισσότερα στους γονείς από όσα επιτρέπουν οι κρατικές επιχορηγήσεις και τα περιορισμένα δίδακτρα, ενώ οι ερανικές μας προσπάθειες δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τη διαφορά.

Ο Ταμίας της Κοινότητας Επαμεινώνδας Καψής εξήγησε ότι βρισκόμαστε στο κέντρο του κρίσιμου σημείου της ταμειακής μας ρευστότητας και ότι λαμβάνουμε κάθε μέτρο για να περάσουμε από αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, απαιτώντας θυσίες από όλους. Δεδομένου ότι κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνουμε τους τόκους στα δάνειά μας και τις μικρές αλλά σταθερές λειτουργικές απώλειες, η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο και αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη, έστω και αν συμπιεστεί και πάλι φέτος.

Η Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Άννυ Κουτράκη πρότεινε και έλαβε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να ξεκινήσει τη Στρατηγική Αναθεώρηση, επανεξετάζοντας όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες και την εσωτερική οργανωτική δομή της Κοινότητας και πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι. Θα υπάρξουν αλλαγές με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, εστιάζοντας τους πόρους μας στις προτεραιότητές μας σύμφωνα με τις αρχές “Lean”. Ο στόχος δεν είναι να εξοικονομήσουμε χρήματα αλλά να επικεντρωθούμε στην κύρια αποστολή μας και να βελτιώσουμε τον Οργανισμό. Επίσης, να βελτιώσουμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας όπου είναι ανεπαρκείς ή να τις αναπτύξουμε εκεί όπου δεν υπάρχουν. Η πρόταση της Κας Κουτράκη εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η Πρόεδρος πρότεινε επίσης να επανεξετάζεται συστηματικά κάθε τιμή που χρεώνουμε για τις υπηρεσίες μας ώστε να διαπιστώνουμε ποιες δεν ακολουθούν τον πληθωρισμό. Θα αυξήσουμε σταδιακά τις τιμές που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αυξήθηκαν εδώ και 30 χρόνια, ενώ το κόστος μας αυξάνεται κάθε χρόνο με αποτέλεσμα να λειτουργούμε με έλλειμμα. Ταυτόχρονα, θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε συστηματικά όλες τις συμβάσεις προμηθευτών για να διασφαλίσουμε ότι επιτυγχάνουμε την καλύτερη τιμή και αξία. Και αυτή η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα.

Ακολούθως, η Πρόεδρος αναφέρθηκε σε συναντήσεις που είχε, συμπεριλαμβάνοντας τους ελεγκτές της ΕΚΜΜ, Ε&Υ (Ernst & Young), τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθυντή Λογαριασμού της BMO, που φροντίζουν τους λογαριασμούς και τα δάνεια μας.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Δημήτρης Αζεμόπουλος φιλοξένησε την Πρόεδρο σε μια απογευματινή συνάντηση για να την παρουσιάσει στον νεοδιορισθέντα Πρέσβη της Αρμενίας στον Καναδά, Anahit Harutyunyan όπου συμφώνησαν να οργανώσουμε κάποιες κοινές δραστηριότητες με τις κοινότητές μας ξεκινώντας από τα σχολεία μας. Περισσότερες λεπτομέρειες που θα ακολουθήσουν το φθινόπωρο.

Τέλος, όλοι οι Γραμματείς υπέβαλαν τις αναφορές τους για το τμήμα τους, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων.